MAN Group

En sammanslagning av MAN och Scania är bästa sättet att säkra och skapa sysselsättning i Sverige och i Tyskland

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 16:50 CET

§ Inga personalnedskärningar till följd av samgåendet

§ MAN motståndare till en industrimodell som innebär subventionering av verksamheter


I anslutning till den offentliga diskussionen i Sverige om hoten mot svenska arbetstillfällen vill MAN klargöra sin industriella inställning till den föreslagna sammanslagningen med Scania. Denna har också kommunicerats direkt till representanter för Scanias fackföreningar.


Håkan Samuelsson, koncernchef i MAN AG, säger i en kommentar:

”Inga arbetstillfällen i produktionen kommer att gå förlorade som ett resultat av sammanslagningen. Vi har tagit initiativet till denna kombination eftersom vi tror att samgåendet mellan två starka grupper med likartade värderingar, men med olika identiteter, är det bästa sättet att säkra vår gemensamma framtid och säkra sysselsättningen i Sverige och i Tyskland. Under min ledning kommer ingen affärsenhet att subventionera någon annan enhet. Det innebär att svenska anställda inte kommer att diskrimineras till förmån för tyska, eller omvänt”.

MAN har från början av denna process kommunicerat att Scania och MAN kommer, som en del av det föreslagna ”dual-brand”-konceptet, att drivas som två separata verksamhetsenheter. Scania kommer fortfarande att ledas av Scanias management, som fortsätter att ha ansvar för den egna försäljningen, produktionen och närvaron på marknaden. Inom den sammanslagna gruppen förväntas varje affärsenhet att prestera, och verka för att fortsätta sträva mot ”best-in-class”. Denna utmaning gäller för både Scania och MAN och kommer på inget sätt att begränsas av nuvarande tyska överenskommelser.

Genom att ingå i samma grupp kommer Scania och MAN Nutzfahrzeuge båda att dra nytta av skalfördelar, särskilt inom upphandling och inköp, distribution av reservdelar, kundfinansiering och serviceverksamheten samt genom utbyte av ”best-practice” inom produktion och på andra områden. Scania kommer i denna kombination också att kunna utvidga sitt produkterbjudande till lätta och medeltunga fordon, baserade på MAN:s teknologi. Båda verksamheterna kommer också att kunna växa snabbare, bättre kunna slå sig in på nya tillväxtmarknader, än om de hade varit fristående. Det är avsikten att inom fem år ha fler anställda i både Sverige och Tyskland.

Håkan Samuelsson, koncernchef i MAN AG, tillägger:

”Alla kan se logiken i den här sammanslagningen. Den är nödvändig för att vi skall kunna förbli konkurrenskraftiga på marknaden och fortsätta att växa. Att kämpa ensam i framtiden är inte en strategi som kommer att fungera för någon av oss och ligger inte i våra anställdas intresse. Vi har alla ett ansvar för att se till att det här kan förverkligas”.MAN Aktiengesellschaft
Landsberger Str. 110

D-80339 Munich

Germany

Corporate Communications
Wieland SchmitzMedia Relations
Andreas Lampersbach
Phone: +49. 89. 36098 - 111
public.relations@ag.man.de
www.man-group.com


MAN AG är en av Europas ledande tillverkare av kommersiella fordon och industriell utrustning med en årlig omsättning av cirka 13 miljarder euro. MAN tillverkar och marknadsför lastbilar, bussar, dieselmotorer, turbomaskiner samt erbjuder industriell service. Bolaget har cirka 50 000 anställda globalt. MANs affärsområden har alla en ledande position inom deras respektive marknader. MAN AG är baserat i München och ingår i DAX German Share Index som omfattar Tysklands 30 största noterade företag.