Kristdemokraterna, KD

En satsning som kan rädda liv!

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:34 CEST

- Jag har under våren och sommaren med oro sett hur antalet dödsrelaterade arbetsolyckor på arbetsplatser runt om i landet har ökat. Därför har jag i flera sammanhang engagerat mig i arbetsmiljöfrågorna och uttalat behovet av ökade insatser. Därför är det mycket välkommet att regeringen idag deklarerar att det i budgeten för 2009 ska satsas ytterligare 33 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket samt att införandet av ett certifieringssystem ska utredas.
Det säger Désirée Pethrus Engström, kristdemokratisk ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, med anledning av att arbetsmarknadsministern idag presenterar en stor satsning på arbetsmiljön för 2009.

- Anledningen till det ökade antalet dödsrelaterade arbetsplatsolyckor senare tid har flera orsaker. Ett snabbare tempo med flera underleverantörer i högkonjunkturens spår kan vara en bidragande orsak till utvecklingen. Det är dock inte bara byggbranschen som är utsatt. Flest dödsolyckor sker inom jord- och fiskebruk samt bland egenföretagare över 55 år. Men att försöka leta syndabockar eller försöka hitta enskilda orsaker är meningslöst, det är flera orsaker som samverkar, säger Désirée Pethrus Engström och fortsätter:

- Kunskapsbrist är förmodligen en bidragande orsak till utvecklingen. Det är därför bra att satsningen på 33 miljoner kronor på Arbetsmiljöverket till stor del ska användas till just ökad kunskap hos enskilda företagare samt till utländska företag och arbetstagare. Chefer har naturligtvis ett stort ansvar men också enskilda arbetstagare har ett ansvar att följa de föreskrifter som finns och då behövs ökad kunskap.

- Det mest positiva är dock att regeringen ska utreda införandet av ett certifieringssystem. Jag har i flertal sammanhang uttalat att Sverige i likhet med Danmark borde införa ett system med certifiering av företag med god arbetsmiljö. Ett certifieringssystem kan användas som en konkurrensfördel för företagare som uppfyller kraven för en certifiering. Jag är övertygad om att det är ett bra och effektivt sätt att stimulera fram en bra arbetsmiljö och uppmuntra företagare att ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Jag förväntar mig därför att systemet införs under den här mandatperioden. Det skulle vara ett tydligt och synligt bevis på att regeringen tar arbetsmiljöfrågorna på stort allvar, avslutar Désirée Pethrus Engström.

För mer information: Désirée Pethrus Engström Riksdagsledamot 0703-941533
Catrin Rising Pressekreterare 076-527 25 02