LRF i Västra Sverige

En seger för hela bygden

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2011 17:12 CEST

 

 

PRESSMEDDELANDE

En seger för hela bygden!

Länsstyrelsen beslut att avslå LEVA i Lysekils ansökan om fastställande av nytt vattenskyddsområde för Kärnsjön tas emot med glädje i Dals Ed, Färgelanda och Munkedals kommuner. Tre års kamp är över och tusentals jord- och skogsbönder slipper fastna i en horribel karusell av tillståndsansökningar för att kunna bruka sina marker.

-Detta är glädjande för hela bygden. Vi är otroligt glada och nöjda så här långt. Vi har vunnit en bra delseger men får avvakta eventuella överklaganden, säger Karl Anders Andersson, kommungruppsordförande LRF Munkedal.

LEVA i Lysekil ville med sin ansökan utöka skyddsföreskrifterna till att gälla ett 32 000 hektar stort område kring Kärnsjön, vilket skulle lägga en död hand över hela bygden.

Detta har nämnda tre kommuner, liksom Dalslands miljökontor protesterat mot och därmed visat stor förståelse för vikten av ett levande jord- och skogsbruk i regionen.

Länsstyrelsen gör bedömningen ”att det inte finns förutsättningar att fastställa det förslag till omarbetat vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter som LEVA har ansökt om. För att vattenskyddsområdet och dess bestämmelser ska bli verkningsfullt i praktiken och inte bara utgöra ett administrativ skydd måste det finnas en acceptans hos berörda myndigheter och organisationer att arbeta med vattenskyddsfrågan.”

 

För mer information, kontakta Karl Anders Andersson, kommungruppsordförande LRF Munkedal. Telefon 070 5350437