Världsnaturfonden WWF

”En seger”: WWF välkomnar förbudet mot att dumpa avfallsvatten i Östersjön

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 07:39 CEST

WWFs kampanjarbete för att stoppa dumpningen av avfallsvatten har gett resultat. Idag beslöt  FNs sjöfartsorganisation IMO att från och med 2013 förbjuda nya kryssningsfartyg att tömma sitt avfallsvatten i Östersjön.

– Ett mycket glädjande beslut som kommer att gynna Östersjön, säger Mattias Rust, sjöfartsansvarig på WWF.

Beslutet idag togs på IMOs miljömöte i London efter ett gemensamt krav från Östersjöländerna.

– Det är en viktig milstople i kampen för att minska övergödningen av Östersjön och något som WWF länge har arbetat för, säger Mattias Rust.

 

Även om sjöfarten står för en mindre del av de övergödande utsläppen i Östersjön är det viktigt att alla ger sitt bidrag för att att minska sin påverkan på miljön. Svartvatten innehåller näring som snabbt löses upp i vattnet och fungerar som godis för algerna.

 

Nästa steg för länderna kring Östersjön blir att uppgradera sina mottagningsstationer så att passagerartrafiken kan tömma sitt svartvatten på ett effektivt sätt. Eftersom förbudet inte kommer att gälla förrän fullgoda mottagningsanläggningar finns på plats är det viktigt att det genomförs på ett ambitiöst och målmedvetet sätt. Om länderna lever upp till sina egna målsättningar för installationer av mottagningsanläggningar kommer förbudet gälla 2013 för nya fartyg och för samtliga passagerarfartyg 2018.

 

Sveriges hamnar ligger överlag långt framme. Men dialogen mellan hamnar och rederier måste vara konstruktiv så att inte seriösa rederiers verksamheter försvåras eller fördyras på grund av otillräcklig utrustning eller taxor som motarbetar miljömedvetna rederier.


Nu ligger bollen hos Östersjöländerna och deras hamnar, avslutar Mattias Rust.

 

För frågor, kontakta:

 

Mattias Rust, sjöfartshandläggare WWF

Tel: 0702-12 63 14

mattias.rust@wwf.se

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF

Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77

marie.vonzeipel@wwf.se


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se