Open Source Sweden

En skola för enfald eller innovation?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 18:43 CEST

Omedvetenhet eller okunskap hos skolorna ger betydande problem med elevers datoranvändande i svenska skolor. Skolorna kan t ex ha kraftigt låsta datormiljöer för att underlätta för IT-avdelningarna att ha kontroll över den tekniska miljön. Men förhållningssättet begränsar elevernas möjligheter till egen kreativitet och utveckling t ex inom innovation.

I vissa fall väljer skolorna att använda öppen programvara, ofta med motivet att spara licenspengar. Samtidigt begränsas elevens användning av programvarorna med avtal som direkt strider mot licensmodellerna för öppen källkod och de ingånga avtalen.

I ett seminarium om öppenhet och transparens i det offentliga Sverige, arrangerat av industriföreningen Open Source Sweden, presenterar biträdande professor Björn Lundell, Högskolan i Skövde, resultatet från en forskningsstudie inom området.

Under seminariet berättar också Alingsås kommuns IT-chef Göran Westerlund om sina erfarenheter av Öppen Källkod och Öppna standarder i kommunal verksamhet.

Seminarium under Almedalsveckan

Tid: Torsdag 5/7 kl 13.00
Plats: Björkanderska Magasinet, Skeppsbron 24, VISBY

Mer information
Hillar Loor, vice ordf Open Source Sweden
0706 290 292

hillar@imcode.com

Branschorganisationen Open Source Sweden vill tillvarata svenska leverantörers intressen. Föreningen ska verka för en väl fungerande marknad för utveckling, försäljning och support av öppna programvaror och tjänster med öppna standarder.