Norrköpings kommun

En småplanegrupp ska effektivisera plan- och byggprocessen i Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 13:00 CET

Norrköping växer och utvecklas starkt. För att förstärka plan- och byggprocessen har en småplanegrupp bildats.

I en kraftig expansionsfas är det inte bara de stora projekten som behöver tillgodoses. Det är avgörande att även ta hänsyn till det ökande behovet av detaljplaner för mindre projekt från både näringslivet och enskilda.

– Det är efterlängtat för oss. Vi har en lång rad detaljplaneuppdrag av den typen sedan tidigare att hantera och vi får ständigt nya förfrågningar, säger Sani Muric, processansvarig i Norrköpings kommun.

För att snabba på arbetet med detaljplaner och byggprocessen har därför en småplanegrupp bildats. I gruppen ingår personer från stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret samt Norrköping Vatten och Avfall AB.

– En av de viktigaste grundstenarna i en stads näringslivsutveckling är de små och medelstora företagen som skall växa och skapa arbeten och välfärd! Därför är småplaneprocessen av yttersta vikt för att vi även framledes ska vara konkurrenskraftiga i vår strävan att bli en av sveriges bästa kommuner att driva och utveckla företag i. Detta är oerhört positivt då vi snabbare kan erbjuda nya detaljplanerade verksamhetsområden, säger Pontus Lindblom, etableringsansvarig på näringslivskontoret.

För att förstärka samhällsbyggnadsprocessens organisation pågår just nu en rekryteringsprocess efter ett antal nya medarbetare till Norrköpings kommun, som till exempel mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, gatuingenjör och landskapsarkitekt.

Upplysningar:
Sani Muric
Titel: processansvarig detaljplanering
Telefon: 011-15 29 57

Pontus Lindblom
Titel: etableringsansvarig på näringslivskontoret
Telefon: 011-15 12 74
________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här svenska mästerskapen i 50 idrotter avgjordes i juli 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!