Radio- och TV-verket

En strategi för hd-tv och DVB-T2 i marknätet

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 10:44 CET

Radio- och TV-verket utarbetar en strategi för den tekniska utvecklingen av tv-sändningarna i marknätet. Strategin kommer även att utgöra ett centralt underlag om Radio- och TV-verket beslutar att meddela fler tillstånd för marksänd TV under 2010. Myndigheten är positiv till hd-tv och anser att sändningstekniken DVB-T2 bör införas stegvis. Ett utkast till strategin publiceras idag på myndighetens webbplats där intresserade uppmanas att lämna synpunkter. Efter en genomgång av dessa synpunkter kommer en slutlig strategi att slås fast.

Radio och TV-verkets utgångspunkt är att marknätet, liksom andra plattformar, ska kunna ta del av den allmänna tjänste- och teknikutvecklingen för att kunna erbjuda ett utbud som konsumenterna vill ha. I strategin föreslår Radio- och TV-verket därför bland annat att hd-tv bör ingå i marknätets utbud liksom att den nya sändningstekniken DVB-T2 bör införas stegvis i marknätet.

 -          Det handlar om ge marknätet möjlighet att möta konsumenternas efterfrågan. Idag tittar drygt en tredjedel av Sveriges tv-tittare på tv via marknätet, säger Magnus Larsson, generaldirektör på Radio- och TV-verket. Marknätet bör ges förutsättningar att utvecklas och hd-tv är en av de tjänster som är på frammarsch. Med den nya sändningstekniken DVB-T2 används frekvensutrymmet än mer effektivt och vi skapar möjlighet för fler kanaler och bättre bildkvalitet.

I strategin föreslås också att den stegvisa övergången mot en effektivare komprimeringsteknik, MPEG4, bör fortsätta.  Radio- och TV-verket välkomnar även utbyggnaden av ett sjunde sändarnät som kompletterar de sex sändarnät som finns idag.

Ett utkast till strategin finns publicerat för konsultation på Radio- och TV-verkets webbplats: www.rtvv.se. Publicering av den slutliga strategin planeras till mars månad.

För mer information, vänligen kontakta:
Kerstin Morast, chef för tillståndsavdelningen tfn: 08-606 90 91
Anna Marklund, sakkunnig i medieteknik tfn: 08-606 90 79