Länsstyrelsen Västerbotten

En tredje varg i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 11:17 CET

Länsstyrelsen har vid tre tillfällen spårat vad som förefaller vara en ensam varg i Västerbottens kustland. Spårningarna gjordes mellan den 4 och den 17 december i Bygdeå, Bygdsiljum och Kålaboda. Tillsammans med vargparet i Junsele är det därmed tre vargar som för närvarande rör sig i länet.

– Snöförhållandena är dåliga och spårningarna därmed inte särskilt omfattande, men i dagsläget utgår vi ifrån att det är samma varg som har rört sig vid de tre ställena, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig tjänsteman vid Länsstyrelsen.

Inget DNA

Länsstyrelsen har hittills inte hittat något DNA från djuret och kan därmed inte uttala sig om härkomst eller kön. Spårningarna har hittills inte heller gett någon information om huruvida vargen revirmarkerar, vilket skulle visa att den tänker stanna kvar i området.
– Vi utgår ifrån att det är en ung vandringsvarg som kommer att lämna området ganska snart igen, säger Schneider.

Olika möjligheter

Länsstyrelsen kommer tills vidare inte att vidta några åtgärder med anledning av vargen och kommer inte att aktivt leta efter den. Man inväntar bättre snöförhållanden och nya rapporter från allmänheten om observationer av spår eller själva djuret. Om det blir en fortsatt spårning av vargen så hoppas man kunna hitta DNA-prover för analys.

Det är oklart vad som kommer att hända med vargen om den väljer att slå sig ner i området. Det beror främst på om det är en invandrad östlig varg eller en skandinavisk varg som har kommit söderifrån.

- Om vargen är österifrån och därmed genetiskt viktig kommer Länsstyrelsen att följa den för en eventuell flytt. Om det är en skandinavisk varg kommer vi inte att lägga särskilt mycket arbete på den, så länge den inte ställer till med problem, säger Schneider.

Ytterligare rapporter

Länsstyrelsen har följt upp ytterligare två vargrapporter som kom in från kustlandet i början av december. Det rörde sig dock inte om varg, utan i Kalvträsk om lo och i
Kusmark om hund eller räv.

Nyligen blev det klart att den kända varghonan är kvar i sitt revir i Junseleområdet. Hon uppehåller sig tillsammans med en varghane, vars härkomst hittills inte är känd, mest i Västernorrlands län.

För mer information kontakta:

Michael Schneider, rovdjursansvarig
michael.schneider@lansstyrelsen.se
tel. 010-22 54 450
mobil 070-605 29 80

Linda Backlund, rovdjursförvaltare
linda.backlund@lansstyrelsen.se
tel. 010-22 54 416
mobil 070-623 32 42  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se
 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.