Folksam

En tredjedel av svenskarna: Regeringens ansvar att pensionen blir tillräcklig

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 09:26 CEST

Finanskrisen har gjort var tredje svensk i åldern 18-64 år mer orolig för sin framtida pension. Trots det tänker fyra av tio inte vidta någon åtgärd för att förbättra pensionen. En tredjedel anser att ansvaret för att få en tillräcklig pension främst ligger på regeringen. Det visar en ny Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Folksam.*

Sifo har på uppdrag av Folksam undersökt hur svenskarna i skuggan av finanskrisen ser på sin pension och sin framtida ekonomi.

En tredjedel säger att finanskrisen gjort att de är mer oroliga för sin framtida pension. De äldre är mest bekymrade - i åldersgruppen 50-64 år uppger över hälften att de nu är mer oroliga för sin pension än tidigare.

Den vanligaste åtgärden bland dem som på grund av krisen tänker göra något för att förbättra sin framtida pension, är att ändra i sitt PPM-innehav. 20 procent uppger att de tänker göra förändringar i PPM. Fyra av tio tänker inte vidta någon åtgärd för att få bättre pension.

- Med tanke på allt som hänt på finansmarknaden är det bra att se över sin pension. Men om man vill göra förändringar, exempelvis i PPM, är det viktigt att tänka långsiktigt och inte enbart agera efter hur det ser ut just nu, säger Lena Wallin, privatekonomisk rådgivare på Folksam.

En av fyra anser att det är man själv som har det främsta ansvaret för att få en tillräcklig pension. Mer än hälften (56 procent) av de unga, 18-29 år, menar att ansvaret främst ligger på individen. En tredjedel av svenskarna tycker dock att det är regeringen som har ansvaret för att man får en bra pension. Bland de äldre, 50-64 år, är det 39 procent som anser att pensionen främst ska tryggas av regeringen.

De flesta i undersökningen tror att deras pension kommer att bli motsvarande 60 eller 70 procent av deras slutlön. (Allmän pension plus tjänstepension.)

- De som är födda på 40-talet och har tjänstepension kan mycket väl komma upp i 70 till 80 procent av slutlönen i pension. Men för de yngre generationerna som får mindre i allmän pension gäller det att se till att man har tjänstepension och att gärna komplettera med ett privat sparande, säger Lena Wallin.

För ytterligare information:
Lena Wallin, privatekonomisk rådgivare Folksam, telefon 0708-31 54 13
Andreas Jerat, pressansvarig Folksam, telefon 0708-31 58 01

*Undersökningen har genomförts under perioden 23 februari-4 mars av SIFO Research International, i deras Telefonbuss. 1100 personer mellan 18-64 år deltog i undersökningen. Se bilaga för frågeformuleringar och svarsalternativ.

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se