Docere Intelligence

En trendspaning in i år 2010

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:07 CET

Äntligen 2010 och äntligen vågar vi blicka framåt med en framtidstro. Under 2010 kommer vi se början på ett tänkt Framhälle, ett framtida samhälle, fyllt av manifest, visioner och…science fiction. Politiker och kommuner kommer skissa fram närmast utopiska visioner. Det kommer vara den uppkopplade och ekologiskt hållbara staden som står i fokus, men vi kommer säkerligen se en hel del spektakulära ideer för Sverige. Visioner är ett välkommet samhällsinslag. Det var länge sedan vi hade visioner i Sverige.

Men vi kommer inte bara se storslagna visioner. 2010 är manifestens år. Varenda politisk falang, några kulturella innovatörer och en eller annan intresseorganisation kommer skriva sina egna manifest. Några manifest vi gissar ska komma är nätsamhällets manifest, arkitektoniska manifest, filmkonstens manifest och kanske något socialt medias manifest. Och gör inte som i historien, förkasta dessa som små uppstickare. Historien har visat att flera av dem i grunden har förändrat samhället.

I Framhället kommer stora tekniska innovationer visas upp. Politiska, ideologiska och enfråge-inriktade manifest blir vardagsmat i press, på bloggar och i våra sociala media. Men Framhället är också ett öppet och digitalt samhälle där säkerhet och integritet hamnar i fokus. Vi kommer att söka trygghet och säkerhet och slåss för den individuella friheten samtidigt som skvaller, förtal och dolda agendor slår en skugga över friheten. Framhället är ett komplext samhälle där innovativ teknik och det jordnära och enkla står sida vid sida. Men i Framhället finns baksidor. Att vara ständigt uppkopplad och vistas i den sociala nätsfären medför en utsatthet. Vi lämnar spår av våra aktiviteter. Skvaller och planer i fikarummet försvinner lätt, men i sociala medier blir de kvar.

”Vi kommer under 2010 påbörja processen till att leva i den digitala staden där alltmer blir uppkopplat mot nätet; bilen, kollektivtrafiken, elen, hushållsapparater, apparater som hjälper oss med hälsa och mycket, mycket mer. Samtidigt lever vi jordnära i trenden bokalitet, att vi producerar mat och elektricitet där vi bor och arbetar” säger Diana Uppman, seniorkonsult på Docere.

För att belasta miljön mindre och främja vår hälsa har vi alltmer sökt oss till närodlat. Nu tar vi nästa steg, bokalitet. Här odlar vi på balkonger och i små kolonilotter, på innergårdar och i odlingspåsar a´la Big Bags. Även elektricitet skapas i den miljösmarta fastigheten och här arbetar myndigheter på möjligheten att sälja överskottet till grannar och vänner. Andra lösningar inom trenden Bokalitet är att samla regnvatten till toalettsystemen och skapa nya kretslopp för vattnet. Sopor kastas direkt ned i förbränningsstationer och ger varmvatten och spillvärme till bostaden.

Vi står också inför ett valår som kommer påverka oss. Dagens politik har svårigheter att hålla sig till sina ursprungliga ideologier. Vi kommer se ett val som fokuserar på strategiska väljargrupper som; 1,7 miljoner pensionärer, 160 000 kvinnor som arbetar i offentlig sektor, 2,5 miljoner storstadsbor, 1 miljon första och andra generationens invandrare, 500 000 ungdomar. Vilka frågor från olika grupperingar ska poltiken svara på. Vi kommer diskutera invandring. Är det en kostnad eller är det en resurs för samhället? Under trenden Etnocera hamnar migration i fokus som ett tillskott i samhället. Vi börjar även diskutera invandring som en räddning för befolkningsfrågan, det vill säga hur sak vi kunna försörja en alltmer åldrad befolkning.

Kort sammandrag över årets trender från boken 2010 i Backspegeln

Framhälle – framtida samhälle där vi åter vågar vara utopiska.
Visioner och manifest kommer vara i fokus för intresseorganisationer och kommuner, inom poltiken och hos enstaka individer.
Infoholister – vi är beroende av uppkoppling
Cittaslow – mottrend där staden kan certifiera sin ”långsammare” och hållbara utveckling
Se sanningen i vitögat – vad är sant och vad är falskt? Bloggare och sociala medier blir sanningssägare mot den etablerad media och politikers och företags uttalande. Men det för med sig en rad komplikationer.

Hälsokonomi- hälsa blir en viktig faktor i samhällsekonomin. Vi är världens friskaste, men flera faror lurar i närtid. Äldrerelaterade sjukdomar, fetma och psykisk ohälsa.
Framtidens läkarordination - 10 gånger körsång
Ers höghet senior – har pengar och ses upp till. Produkter som underlättar för äldre smyger in i våra varuhus och daglighandel.
En sojalatte utan E950 – vi blir professionella i våra matvanor och det gäller att inte bara ha koll på ekologisk och närodlat. Vi kommer höra ord som sorbitol, manitol….

IT strängen klippt – äntligen blir vi mobila på riktigt.
TV-nomaderna – kan vi kalla rörlig bild TV år 2010. Den ses i mobil och på olika skärmar när vi vill och var vi vill.
Papperskuponger, så mycket 1900-tal – nu börjar de landa i våra mobiler
Den uppkopplade staden – våra apparater kopplas upp och vi blir det som förutspåddes i mitten av 1990-talet – digitala.
Smarta. små bilar – uppkopplade, eldrivna och små bilar underlättar för köer och parkeringsmöjligheterna. Vi kommer få se de första exemplaren lanseras under 2010.
Smarta, säkra hem – framförallt till äldre för stöd i deras boende. De första hemmen byggs under 2010.
Virtureality – Vad händer när man blandar verklighet och virtuell värld? Augmented Reality kommer hitta in i vardagssvenskan och vi ser en rad test av olika nya tekniker inom området AR.

Höger, vänster, marsch - valår. Vilken politisk väg kommer vi välja och vilken betydelse får det för Sverige.
Etnocera – migration är lönsamt? Eller? En rad debatter om migration.
Poligon – Religionen letar sig in i poltiken för första gången på 100 år, visar forskning. Vilka konsekvenser ger det?
Global Matchmaking – Kina leder 2010, men vilka kommer liera sig med vilka?

No marlicy – vi kommer inte gå tillbaka till samma stadie som innan krisen – det som vi tankemässigt ser som ett normalläge. Krisen kommer skapa nya samhällsinriktningar och affärer samt att dess nedgång sätter spår.
2/3 samhället – de som har jobb får det bättre och de som står utanför får det sämre.
Konsumtionsgris – kommer vi konsumera, spara eller låna? Det ser ut som svenskarna träder in i en farlig lånebubbla.
Cashless – nya betalningsmetoder, bland annat mobiltelefon.
Ge banken fingret – ny identifiering genom biometrisk scanning av exempelvis fingret.

Elmiljö – vi söker nya tekniker för en elektrifierad, miljövänlig tillvaro. El kommer vara på allas läppar.
Bokalitet – producera el och mat nära ditt boende.
Batterishejk – Från oljeshejk till batterishejk. Vi går mot ett oljeoberoende.

Diana Uppman, 0701-47 55 00, diana.uppman@docere.se

Docere är ett konsultföretag som sedan 1988 arbetar med strategisk rådgivning och affärsutveckling utifrån omvärldens och framtidens påverkan. Med utgångspunkt i politik, ekonomi, teknik, konsumentbeteende och olika livsmönster hjälper vi idag ett flertal olika företag med deras produkt och affärsutveckling.