Kristdemokraterna, KD

"En trött budget"

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:46 CEST


- De rödgröna presenterar en ekonomisk budgetmotion som andas trötthet, bidragsberoende och en bruten arbetslinje. Den innehåller egentligen inget nytt.
Det säger Mats Odell, gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp och ordförande i näringsutskottet, i en kommentar till den budgetmotion som de rödgröna idag presenterat.

- Budgeten handlar om en massiv omfördelning av resurser från dem som arbetar till dem som inte gör det. Nu är det tack och lov så att denna politik redan en gång har förkastats av väljarkåren och den kommer därmed aldrig att bli verklighet.
- Sveriges ekonomi är i ett mycket känsligt läge. Vi har visserligen en mycket stark tillväxt, men vår omvärld präglas av stora ekonomiska obalanser. Det finns en överhängande risk att världsekonomin kan drabbas av ytterligare ekonomiska kriser. Att i ett sådant läge presentera en budget som i punkt efter punkt missgynnar arbete och premierar bidragsberoende är ett recept för ekonomisk katastrof om den hade fått råda, säger Mats Odell.
- Drygt 14,5 miljarder i ökade skatteintäkter och besparingar går bland annat till höjd sjukpenning och höjd A-kassa för de högavlönade. Kommunerna ska få ytterligare 6,5 miljarder kronor trots att de går med rekordöverskott. Vidare vill de rödgröna minska anslaget till polisen med 150 miljoner kronor för att istället öka anslaget till kriminalvården. Det är en omfördelning som tydligt visar på skillnaden mellan kristdemokratisk rättspolitik och oppositionens – att ta fast brottslingar är mindre viktigt än att vårda de som är intagna i fängelserna.
- Oppositionen talar varmt om integration och jämställdhet, men sparar in 544 miljoner kronor på bland annat etableringslotsar och insatser till nyanlända invandrare. Att säga att det ska kompenseras genom att arbetsförmedlingen tillförs 250 miljoner kronor visar på oppositionens oförmåga att ta integrationsproblematiken på allvar.

För mer information:
Miriam Arrebäck Pressekreterare för Kristdemokraterna Tel: 076-527 25 02
Christian Lövgren Ekonomiskt sakkunnig hos Kristdemokraterna Tel: 070-288 68 64