Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

En tvångsdeporterad tonåring dog vid terrorattack i Kabul

Press Release   •   Jun 11, 2017 22:14 CEST

"Jag är inte afghan ... Jag är inte svensk ... Jag är en människa ... Är det tillåtet att döda mig?"

Uppdatering 12.6.2017: Dödsfallet är ännu ej verifierat av afghanska myndigheter, men pojken är försvunnen.

En ensamutvisad hazar från Iran, en åldersuppskriven lillebror, dog vid terroattacken mot begravningsföljet efter demonstrationerna mot regeringen i Kabul. Läs mer på Blankspot Project https://www.blankspot.se/utvisad-fran-sverige-uppges-ha-dodats-i-kabul/

Detta är det första dödsfallet vi har hört talas om. Däremot är ett antal av de tvångsdeporterade försvunna, de har inte längre kontakt vare sig med våra kontaktpersoner i Kabul eller med sina familjer i Sverige. 

En annan av de ensamutvisade såg hur polisen sköt mot demonstranterna. Kanske han tom. såg sin medutvisade mördas. Läs Niklas Orrenius i DN http://www.dn.se/nyheter/sverige/niklas-orrenius-vi-har-en-skyldighet-att-ta-reda-pa-vad-som-hander-med-hamzeh/  

Vad vet vi om situationen för de ensamutvisade i Afghanistan?


- Mottagandet för de ensamutvisade är inte "ordnat, värdigt och säkert". Många hamnar på gatan efter de två första veckorna på hotell.

- Många av de ensamutvisade ungdomarna får inte den utlovade hjälpen, inklusive återvändarbidraget, från IOM (FN:s migrationsorganisation) och ERIN (europeiskt projekt som just upphört). Exempel: En person har bara fått 300 kr, trots att han utlovats mer, och kan inte nå IOM per telefon.

- Säkerhetsläget försämras vecka för vecka. Vice flyktingministern menar att det aktuella läget är sådant att afghanska flyktingar inte ska skickas till Afghanistan enligt den humanitära folk- och flyktingrätten.

- Afghanistan är stort. Trots detta kan man inte gömma sig för sina fiender. Grann- och släktfejder kan leva i generationer.

- Sedan 1 januari har 70 000 från Pakistan och 145 000 från Iran återvänt. Av dessa har 84 % respektive 7 % fått hjälp från IOM. 

Mer information om Migrationsverkets arbete finns på https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html  

Regering och Migrationsverk: Agera NU!!!

- Regeringen kan införa moratorium NU, dvs ett stopp för utvisningar tills dess att ett uppställt villkor uppfyllts. Under tiden kan man överväga amnesti eller andra åtgärder. 

- Migrationsverket kan hänvisa till det försämrade säkerhetsläget NU och den nya säkerhetsrappporten som väntas inom 1-2 månader. 

Media äger fritt återge denna information, gärna med hänvisning till var den är hämtad: uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Kontaktperson Ingrid Eckerman   ingrid at eckerman.nu  070 55 73 193

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!
Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Hemsida med mer information 
Facebook-grupp