Socialdemokraterna

– En tydlig bakläxa för regeringens politik

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 08:28 CET

Det säger Morgan Johansson (S), ordförande i riksdagens justitieutskott idag efter Riksrevisionens rapport om det brottsförebyggande arbetet.

Rapporten lyfter fram att det saknas kunskap om metoder, genomförande och utvärdering, att styrningen är svag, både från regeringens och polisens sida, och att mycket av det planerade arbetet inte utförs.
– Brottsligheten måste bekämpas i bägge ändar. Vi har tidigare varit kritiska mot att regeringen varit passiv i kampen mot den organiserade brottsligheten. Riksrevisionens rapport visar att det också finns stora brister i det brottsförebyggande arbetet.

Socialdemokraterna vill ge polisen tydligare mål för den brottsförebyggande verksamheten, göra polisutbildningen till en högskoleutbildning vilket skulle stärka det kunskapsinriktade och problemorienterade arbetet, stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis samt ge BRÅ i uppdrag att inventera den forskning och metodutveckling som sker på området.

– Vi vill även se kontaktpoliser. Det innebär att en lokal polis knyts till varje skola. Dessa ska arbeta brottsförebyggande men också delta i andra aktiviteter på skolan. Men ungdomar som begår brott måste också ha tydliga och snabba reaktioner. Idag går det allt för lång tid innan det sker en reaktion från samhällets sida.