Eskilstuna kommun

En tydlig väg för ett mer jämställt Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 14:15 CET

För första gången har kommunstyrelsen i Eskilstuna tagit emot en rapport från Jämställdhetsberedningen med riktigt skarpa förslag om hur jämställdheten ska bli bättre i Eskilstuna – både inom kommunen och på orten.

Under fredagen lämnade Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning över en rapport till kommunstyrelsen. Innehållet i rapporten utgörs av skarpa formuleringar som ska hjälpa Eskilstuna att bli mer jämställt.
– Vi stärker arbetet ytterligare för ökad jämställdhet i både stad och kommun. Det gör vi genom att för första gången överlämna en rapport till kommunstyrelsen med rekommendationer, säger Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande.

Beredningen rekommenderar att förslagen i rapporten tas med som underlag till årsplan 2017, kompletterande årsplan 2017, nämnders och styrelsers verksamhetsplaner 2017, samt övrigt utvecklingsarbete i kommunkoncernen.

Hela rapporten går att ladda ner genom att klicka på den bifogade filen längst ner i det här pressmeddelandet. Här nedan följer några av punkterna i rapporten.

  • Anställ en centralt placerad kvinnofridssamordnare.
    Kvinnofridssamordaren ska ha praktisk kunskap av att arbeta med mäns våld mot kvinnor inom socialtjänsten, samt kunskap om att driva strategiskt förändringsarbete.
  • Utse kommunala pilotskolor/pilotförskolor med jämställdhetsprofil för att driva på arbetet med att utveckla jämställdheten i förskolor och skolor i kommunen.
  • Utse förstelärare med uppdrag jämställdhet/genus. Av kommunens 118 förstelärare har ingen förstelärare inom grundskola och gymnasiet idag jämställdhet/genus som sitt särskilda uppdrag.
  • Säkerställ ett jämställdhetsperspektiv i alla insatser för att etablera nyanlända och invandrade kvinnor och män på arbetsmarknaden.
  • Förstärk jämställdhetsfokuset inom kommunen som arbetsgivare. Eskilstuna kommun är Sverigeledande inom jämställdhetsintegreringsarbetet som rör brukare och invånare. Kommunen var tidigare i samma position inom jämställdhetsarbetet ur arbetsgivarperspektiv, men har tappat den positionen.

Ur rapporten:
"Jämställdhet är en del av lösningen på kommunens utmaningar om höjd utbildningsnivå, fler jobb, social och ekologisk uthållighet, samt att skapa en attraktiv stad och landsbygd.
Att arbeta med jämställdhetsintegrering är att föra in ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie vardagsverksamheten så att jämställdheten finns med från planering, till genomförande och i uppföljningen. Med ett aktivt jämställdhetsintegreringsarbete ska alla verksamheter kunna svara på frågan om ”vem, som får vad, på vilka villkor, och varför?”.
Eskilstuna kommun anses vara en av de främsta kommunerna i landet inom jämställdhetsområdet. Men fortfarande finns mycket att utveckla i organisationen.”

Kontakt och mer information:
Lisa Friberg (S), jämställdhetsberedningens ordförande
073-901 87 89

Eskilstuna - den stolta Fristaden - har ett strategiskt läge och en integrerad arbetsmarknad mitt i den expansiva Stockholm-Mälarregionen. Eskilstuna är en av få städer i landet med en växande befolkning och är Sveriges femtonde största kommun med 100 000 invånare. Eskilstuna är dessutom en av landets ledande miljökommuner. Här finns kreativa miljöer, entreprenörskap, ett blomstrande kultur- och nöjesliv och härliga rekreationsmöjligheter.