Socialdepartementet

En tydligare och förstärkt tillsyn av socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 08:48 CEST

I budgetpropositionen aviseras en tillsynsreform. Tillsynen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska slås ihop och samordnas i Socialstyrelsen. Regeringen föreslår även att tillsynen ska tillföras 30 miljoner kronor per år från och med 2009. Barnperspektivet i tillsynen ska också stärkas. En riktad satsning görs därför för att förbättra barntillsynen - varje år tillförs 10 miljoner kronor 2009 och 2010.

- Hälso- och sjukvård och socialtjänst är verksamheter som kräver väl integrerade insatser. Detta gäller självklart också tillsynsansvaret. Annars är det lätt att människor "hamnar mellan stolarna" även i tillsynssammanhang, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i en kommentar.

En samordnad tillsyn kommer att kunna bidra till att uppmärksamma och tydliggöra svagheter som finns i vårdkedjan mellan kommunernas och landstingens insatser. En tillsyn som har ansvar för både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan bidra till att utveckla både samordningen och insatserna, vilket inte minst gagnar äldre multisjuka personer. Den kan också bidra till bättre resursutnyttjande.

- Det behövs en samordnad tillsyn som kan agera mer kraftfullt. Tillsynen är ett av statens viktigaste styrinstrument. Och tillsynen spelar en utomordentligt viktig roll i arbetet med att utveckla kvaliteten i vården och omsorgen, säger Maria Larsson.

Den förstärkta tillsyn som genomförts under 2006 och 2007 inom ramen för det så kallade barnuppdraget har visat på allvarliga brister. Bristerna är av en sådan art att den kommande tillsynsreformen inte kan avvaktas. En fortsatt förstärkning av tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården föreslås därför med 10 miljoner kronor för de närmaste två åren.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Henrik Kjellberg
Politiskt sakkunnig
08-405 33 60