Mobila Posten

En undersökning visar att adressändring hos Posten inte fungerar - Man fortsätter att få post till sin gamla adress

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:06 CEST

Pressmeddelande

Stockholm 2008-09-17

En undersökning visar att adressändring hos Posten inte fungerar

- Man fortsätter att få post till sin gamla adress

I en enkätstudie av 895 användare av adressändring visade det sig att 89% inte alls var nöjda med tjänsten, då den inte ansågs fungera tillfredsställande. Det största problemet var att man fann att adressändringen inte slog igenom hos alla avsändarna, inte ens hos de svenska myndigheterna.

När man ska flytta begär man om adressändring. Efter att ha fyllt i en blankett och skickat in den förväntar man sig att ändringen av adressen ska fungera. I en enkätstudie av 895 användare visade det sig att så inte var fallet. "Posten kom trots detta till den tidigare postadressen, den nya och till sommarstugan", kommenterar Anders Jonsson. Skatteverkets kommentar till det hela är "Alla myndigheter och företag prenumererar inte på det centrala SPAR-registret då det kostar pengar och därför är det upp till varje individ att kontakta alla adressändringen avser. Vi har ett avtal med Adressändring efter en upphandling." Enligt enkäten är 89% inte nöjda med hur Posten/Adressändring har hanterat deras adressändring. Kommentarer som "Det är bökigt och fungerar inte tillfredsställande.", "Man kan inte lita på det, för ibland kommer det post ändå." är vanliga hos de undersökta i enkätstudien.

För mer information kontakta:

Mobila Posten

media@mobila-posten.se