Upplandsmuseet

EN UPPLÄNDSK STORSPELMAN Eric Sahlström 100 år

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 08:58 CEST

Den uppländske riksspelmannen, kompositören, instrumentbyggaren och världsartisten Eric Sahlström skulle ha fyllt 100 år den 24 augusti i år. För att högtidlighålla hans minne arrangeras ett stort jubileumsfirande både i Tobo och i Uppsala. Som en del i firandet har Upplandsmuseet, i samarbete med Eric Sahlströms minnesfond och med familjen Sahlström, producerat en utställning om hans liv och gärning. Här får vi möta musiken, nyckelharpstillverkningen, turnéerna, utmärkelserna men också livet med Anna och barnen i hemmet i Göksby.

Riksspelmannen Eric Sahlström (1912-1986) föddes på torpet Masbo, som nummer sju i en syskonskara på tio. Familjen flyttade sedan till Trollrike i Vendel.  Efter giftemål 1943 bosatte han sig på hustrun Annas föräldragård i Göksby, strax norr om Tobo, där han arbetade med jordbruket och tidvis också som fabriksarbetare.

Spelmansmusiken var Eric Sahlströms liv. Genom sin briljanta musikalitet och sitt mästerliga instrumentbyggande utvecklade och förnyade han nyckelharpan till en kromatisk harpa med större tonomfång. Spelmansmusiken och låttraditionen hade han efter farfar och ”farsan” Anders Sahlström. De uppländska spelmanslåtarna värnade Eric om.  Han svarade också för ett stort antal egna kompositioner – Spelmansglädje, Trollrikepolska, Hardrevet, Fläskrökarvalsen är några av Erics låttitlar. Han spelade gärna sina egna låtar och då introducerade han ibland med orden – ” Nu ska jag ta å spela en låt som jag hålla på å gjort själv…”  

Eric Sahlström räddade nyckelharpan till eftervärlden och  bidrog till instrumentets renässans. Genom sitt vänliga, uppmuntrande och humoristiska sätt inspirerade han många att spela folkmusik och att bygga egna harpor. Byggkurser, spelmanstävlingar, spelmanstämmor, folkmusik i radio och TV bidrog till en lavinartad spelmansrörelse som kulminerade under 1970-talet.  Eric Sahlström blev en kulturpersonlighet på nationell nivå, som belönades med en rad fina utmärkelser, Zornmärket i guld 1960, Kungliga Musikaliska Akademins medalj för” Tonkonstens bevarande” fick han ur Gustav VI Adolfs hand 1969 och sedan 1979 hänger hans porträtt i Statens Porträttsamling på Gripsholm.

Eric turnerade i Sverige och runt i världen.  1956 i Sovjet, 1967 i Japan och däremellan besöktes både Italien, England och Monaco. Så spreds nyckelharpstonerna då. Idag spelas nyckelharpa i många olika länder. Spelmän och folkmusikvänner från världens alla hörn har skickat videohälsningar till Erics minne.

PRESSVISNING: Fredag den 24 augusti kl 11.00
UTSTÄLLNINGSPERIOD:  25 augusti 2012–3 februari 2013
VERNISSAGE: Lördag den 25 augusti kl 11.00. Christina Mattsson, styresman för Nordiska museet, tidigare radiomedarbetare med visor, låtar och folkminnen som specialitet, inviger.
PRESSBILDER: www. upplandsmuseet.se  under Press
FÖR MER INFORMATION:  Utställningschef Tuula Autio 070-409 95 62,
tuula.autio@upplandsmuseet.se
 

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.