Universitets- och högskolerådet

EN UTBILDARE FRÅN AF CHAPMANGYMNASIET I KARLSKRONA PÅ FORTBILDNING I PAFOS PÅ CYPERN

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:10 CET

- Målet är kompetensutveckling, kulturellt utbyte, och genom det stärkt kvalitet i utbildningen.
Det säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret, som fattat beslut om stipendiet som uppgår till drygt 10 000 kronor.

Internationella programkontoret fattade beslut om att tilldela 96 stipendier till svenskar som är verksamma inom utbildningsområdet. Totalt uppgick de beviljade stipendierna till 1 195 972 kronor.
- Alla tjänar på fortbildningen, lärare, elever och skolor, säger Ulf Melin.

Fortbildningsverksamheten är en del inom EU-programmet Comenius.
Inom Comeniusprogrammet finns också bland annat skol-, språk-, skolutvecklingsprojekt och europeiska samarbets- och nätverksprojekt.
I snitt deltar cirka 30 000 lärare och elever varje år i aktiviteter inom Comeniusprogrammet.
- Verksamheten har stor betydelse för Sveriges europeiska engagemang inom utbildningsområdet, säger Ulf Melin.

Internationella programkontoret har hand om ett flertal EU-program inom utbildningsområdet.
Ett nytt utbildningsprogram inom EU håller nu på att ta form. Förslaget om ett program "för livslångt lärande" behandlas för närvarande av EU:s ministerråd och parlament.
- Tanken är att programmet ska omfatta alla utbildningsnivåer och beräknas börja gälla från och med år 2007, säger Ulf Melin.

För mera information om Comenius, kontakta:
Gunnel Sjögren, tfn 08-453 72 50. E-post gunnel.sjogren@programkontoret.se
Cristina Pontis, tfn 08-453 72 49. E-post cristina.pontis@programkontoret.se
Eller besök www.programkontoret.se/comenius

Fotografier på generaldirektör Ulf Melin finns på www.programkontoret.se/pressbilder

Information om det nya EU-programmet finns på www.programkontoret.se/nyaprogrammet

Önskas intervju med Ulf Melin om det nya EU-programmet?
Kontakta informationschef David Rutström. Tfn 073-346 71 22.
E-post david.rutstrom@programkontoret.se
www.programkontoret.se/presskontaktInternationella programkontoret
Box 22007
104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsbroplan 3A
Telefon: 08-4537200, Fax: 08-4537201
E-post: registrator@programkontoret.se
http://www.programkontoret.se