Riksdagen

En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 14:05 CET

Finansutskottet tar idag emot utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995–2005 av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin.

Ett enhälligt finansutskott beslutade i april 2005 att genomföra en extern och oberoende utvärdering av penningpolitiken 1995–2005. Anledningen var bl.a. att inflationsmålet varit i kraft i tio år samt att någon oberoende utvärdering av penningpolitiken efter 1990-talets förändringar av den penningpolitiska ramen inte tidigare genomförts.

I november 2005 gav finansutskottet professor Frederic Mishkin vid Columbiauniversitetet och professor Francesco Giavazzi vid Bocconiuniversitetet uppdraget att tillsammans genomföra utvärderingen.

Torsdagen den 30 november 2006 kl. 09.00-12.00 håller finansutskottet en offentlig utfrågning om utvärderingen i riksdagens Andrakammarsal. Vid utfrågningen deltar professor Francesco Giavazzi, riksbankschefen Stefan Ingves samt professor John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES) vid Stockholms Universitet.

Förslag och frågeställningar som väcks i rapporten samt under den offentliga utfrågningen kommer finansutskottet att behandla under våren 2007 i samband med finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken i ett treårsperspektiv, behandlingen av Riksbankens årsredovisning och riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens resultat.

Det är utskottets förhoppning att utvärderingen ytterligare ska stimulera den viktiga och redan i nuläget livliga debatten om den svenska penningpolitiken. Författarna svarar själva för innehållet i rapporten.

2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005 (pdf 1,1 Mbyte)

Pressmeddelande från professor Francesco Giavazzi (pdf 38 kbyte)

För närmare information kontakta: Stefan Attefall, ordförande i finansutskottet, telefon 08-786 54 46, Pär Nuder, vice ordförande i finansutskottet, telefon 08-786 46 20, eller Pär Elfvingsson, föredragande i finansutskottet, telefon 08-786 42 68