Femklövern i Skåne

En väg framåt för skånsk infrastruktur

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 15:17 CET

I dag träffade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) Region Skåne på Trafikverket i Malmö. 

Under mötet diskuterades hur parterna skall arbeta vidare för att förbättra infrastrukturen i Skåne. Region Skåne skall nu tillsammans med Trafikverket arbeta för att få fram en gemensam avsiktsförklaring avseende det framtida arbetet med skånsk infrastruktur. Både infrastrukturministern och Region Skåne ser behovet av en samlad satsning på skånsk infrastruktur, ett Skånepaket.

Skåne spelar en avgörande roll för Sveriges trafiksystem. Dels passerar en avgörande del av Sveriges utrikeshandel Skåne och dels är infrastrukturen i Skåne grundförutsättningen för den kraftiga regionförstoring som sker i Skåne. De tre svenska storstadsregionerna är avgörande som tillväxtmotorer för Sverige och trots goda förutsättningar går utvecklingen för långsamt i Skåne.

– Vi har visat regeringen att både Region Skåne och de skånska kommunerna kommer ställa upp och medfinansiera infrastruktursatsningar i Skåne. Nu ska vi skyndsamt diskutera vidare med Trafikverket hur vi kommer framåt, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Vi har flera projekt som inte finns med bland Trafikverkets prioriteringar, och jag ser goda möjligheter efter dagens samtal att vi skall få igenom ytterligare satsningar på Västkustbanan och Södra Stambanan. Det är tydligt att ministern precis som vi vill nå framtill ett Skånepaket som satsar både på godstrafiken och på ny pågatågstrafik och nytänk inom kollektivtrafiken, fortsätter Pontus Lindberg.

Genom att göra dessa satsningar, så kommer det leda till att stärka arbetsmarknaden och näringslivet, vilket inte bara stärker Skåne utan hela Sverige.

Mer information och kommentarer:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0708-53 33 96

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne