Äldre i Centrum

Äldre i Centrum 4/09: En värdig död

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 13:00 CET

Duckar du nu...?
När du ser att det här numret av Äldre i Centrum handlar om döendet och döden - undviker du då att läsa om vad ett värdigt slut innebär, vad som krävs vid palliativ vård och om etiska aspekter på rätten till vår död?

När vi pratar om rädsla för döden eller dödsångest är det nog själva döendet vi är mest rädda för. Att ha ont och att lida.

Palliativ vård - när den fungerar, är förebyggande vård - säger en läkare och menar att personalen ska tidigt i vården av den döende personen kunna förutse och planera inför det som kommer att ske. När döendet "diagnostiseras" ska allt finnas på plats i form av smärtlindring, närstående har informerats, andlig hjälp finns om det är ett önskemål.

Första numret nästa år kommer att ta upp pengarna och äldreomsorgen, bland annat samhällets betalningsförmåga liksom pensionärernas. Numret kommer i mitten av mars 2010.