Kristdemokraterna, KD

En varningsklocka från småföretagen

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 15:05 CEST

Pressmeddelande
Stockholm 29 mars 2006

- När nio av tio småföretag trots en kraftig konjunkturuppgång inte hyser
några förhoppningar om att nyanställa är det en väckarklocka om att allt
inte står rätt till. Det räcker inte för regeringen att dölja sig bakom
floskeln att "det går bra för Sverige". Utvecklingen på arbetsmarknaden
och för den dryga miljonen människor som står utanför densamma visar en
annan bild. Det krävs handlingskraft och verkningsfulla förslag för att
bryta småföretagens ovilja att nyanställa.

Det säger Mats Odell, kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesman, med
anledning av den undersökning som presenterades på DN Debatt på onsdagen.

- Småföretagen måste få tydliga besked om att efter valet så kommer det
förändringar som underlättar för den som anställer. Det blir sänkt
arbetsgivaravgift för den som nyanställer, medfinansieringen av
långtidssjuka försvinner, reglerna för att anställa på korta kontrakt
förenklas och tvånget att anställa på heltid upphör. Därtill vill vi
Kristdemokrater att sjuklöneansvaret minskas till den första veckan, och
att den särskilda ägarbeskattningen för småföretagare tas bort.

- Stark tillväxt är nödvändigt men samtidigt inte tillräckligt för att
skapa nya jobb. Enligt internationella jämförelser leder Sverige ligan för
de länder där hög tillväxt inte leder till ökad sysselsättning, så kallad
"jobless growth". Det är den typen av problem som en borgerlig regering på
allvar måste ta sig an nu när socialdemokraterna efter ett decennielångt
maktinnehav inte kunnat visa någon verkningsfull politik för att vända
utvecklingen.


För mer information

Mats Odell
Ekonomisk-politisk talesman, kd
070-530 42 47

Stefan Svanström
Chefsekonom
08-786 56 39

Cecilia Erdalen
Pressekreterare
076-527 25 75

www.kristdemokraterna.se