Riksorganisationen Män för Jämställdhet

​En vecka fri från våld

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2015 14:06 CET

Hur kan vi stoppa mäns och killars våld? Den 2-8 november anordnar Män för Jämställdhet En vecka fri från våld, tillsammans med samarbetspartners och de internationella experterna Jackson Katz och Michael Kaufman.

Våld är ett av våra största samhällsproblem och något barn och unga möter dagligen i skolan, på fritidsgården och andra arenor. Trots detta saknas det i dag breda insatser för att våldet ska minska eller upphöra.

I Sverige har både kunskapen om våldsprevention och det praktiska våldsförebyggande arbetet länge varit eftersatt. Under En vecka fri från våld kommer därför två nordamerikanska experter, Michael Kaufman och Jackson Katz, till Sverige för att inspirera kommuner, beslutsfattare och civilsamhälle kring metoder för hur vi tillsammans kan stoppa mäns och killars våld. De är internationellt kända för sitt mångåriga arbete med att förebygga våld bland barn och unga.

- Det går att minska och på sikt till och med stoppa våldet våra barn och ungdomar möter i skola och på sin fritid. Vi vill under denna vecka visa att det finns metoder för att arbeta våldsförebyggande som faktiskt fungerar, säger Tomas Agnemo, generalsekreterare på Män för Jämställdhet.

För mer information se programmet i sin helhet här.

För intervjuer eller mer information, kontakta Hanna Navier,

presskontakt Män för Jämställdhet, tel: 0705178277.

Arrangörer:

Veckan arrangeras av Män för Jämställdhet i samarbete med Unizon, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länstyrelsen i Stockholm och RFSU Stockholm.

Om projektet En kommun fri från våld

Veckan är en del i det treåriga projektet En kommun fri från våld som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet utvecklas en modell för att förebygga våld i en hel kommun. Våra metoder är inriktade på breda och tidiga insatser med barn och unga, för att minska våldet bland unga och förebygga att det uppstår från första början.

Forskning visar att ojämställda attityder ökar risken för att utöva och bli utsatt för våld. Vi ser också att en majoritet av de som utövar våld är män och unga killar. Därför är genusperspektivet helt centralt i arbetet. Att minska eller stoppa våld innebär exempelvis att synliggöra kränkningar, trakasserier, nedlåtande kommentarer, mobbning, sexuella övergrepp, våldtäkt och hatbrott. Barn och unga möter våld dagligen, men mycket av våldet är så normaliserat att det inte ses som våld. Ju mer lindrigt våld som accepteras, desto mer möjliggörs grövre former av våld.

Män för Jämställdhet är en ideell organisation som verkar för jämställdhet och mot mäns våld.