Katrineholms kommun

En vecka i barnens tecken

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 15:04 CEST

Nästa vecka uppmärksammas barns rättigheter och behov både nationellt och internationellt. Veckan inleds med internationella barndagen på måndagen och avslutas med riksinsamlingen för Världens barn på lördagen. I Katrineholm uppmärksammas barn genom en rad aktiviteter.

Tanken med Barndagen den 4 oktober är att hela samhället ska fokusera på barns behov och rättigheter och uppmärksamma barns situation världen över, därför är barnkonventionen också en viktig del i barndagen.

– Det handlar om att lyfta blicken och öka medvetenheten kring barnens rättigheter både i stort och smått. Katrineholms kommun uppmärksammar dagen som en del i arbetet med att främja barn och ungas hälsa, säger Anneli Hedberg (s), ordförande i folkhälsoutskottet och bildningsnämnden.

Barn- och ungdomsmottagningen kommer bland annat att ha öppet hus. Barns rätt till delaktighet och inflytande symboliseras genom att en del av skolköken kommer låta eleverna önska vad de vill äta för dagen. Handikappomsorgen uppmärksammar barn med funktionshinder. Ett flertal skolor och förskolor i Katrineholm genomför under dagen särskilda aktiviteter kring barnkonventionen och barnens rätt i samhället. Se detaljerat program i bifogad fil.

För mer information kontakta:
Anneli Hedberg (s), ordförande i folkhälsoutskottet och bildningsnämnden, telefon 070-6604403

Fakta:
Barnkonventionens fyra huvudprinciper säger i korthet bland annat att alla barn har samma rättigheter och lika värde och ger barn rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. Vidare sägs att varje barn har rätt att leva och utvecklas och att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Barn är man i Sverige och i barnkonventionen från födseln tills 18-årsdagen. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989.

Katrineholm - Mitt i Sveriges Lustgård

Det började med järnvägen 1862. Västra och södra stambanorna möttes och Katrineholm blev en järnvägsknut. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det gamla framgångsreceptet utvecklas och framtidstron växer. Det är attraktivt att bo och verka i Katrineholm och det märks. De senaste åren har både befolkningen våra företag vuxit. Idag är vi ungefär 32 400 invånare.

Katrineholm - En plats där du får lust att leva, bo och verka.