Luftfartsverket, LFV

En viktig investering för konkurrens och miljö

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 15:00 CEST

När andra flygplatser har tappat passagerare har Umeå hållit siffrorna uppe och med över 700 000 årspassagerare är den en av LFVs större flygplatser. Här finns också flera flygbolag som flyger på samma linje och skapar konkurrens, vilket är en förutsättning för att flyget ska kunna växa.

Så sade LFVs generaldirektör Lars Rekke när han idag medverkade vid första spadtaget för en förlängning av rullbanan på Umeå flygplats.

Med en banförlängning kommer det sammanlagda bullret och avgaserna att minska och tiden för taxning förkortas. Flygplatsen blir också mer attraktiv för charterarrangörer genom att man kan flyga till längre destinationer, som till exempel Gran Canaria, utan att behöva mellanlanda för tankning.

Flygplatsen har miljöprövats och behandlingen har tagit tre år. Men nu har regeringen och Svea hovrätt tillstyrkt banförlängningen och miljödomstolen har gett igångsättningstillstånd.

Det pågår en diskussion om bullerstörningar i Umeå, sade flygplatschefen Karin Larsson-Tängdén. Men med en längre bana kommer färre personer att utsättas för buller. Så det här spadtaget är också en viktig investering för en bättre miljö.

Men en investering i Umeå är inte mycket värd om det inte finns tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsregionen, sade Lars Rekke. LFVs satsningar kompletterar varandra och Arlanda är Umeås port mot världen. Därför är den tredje rullbanan på Arlanda viktig också för utvecklingen av flyget i Umeå.

Banförlängningen är 300 meter och kommer att byggas i sydostlig riktning. Investeringen har finansierats av Luftfartsverket med 12 miljoner kronor, Umeå kommun med två miljoner och EU med 14 miljoner.

För ytterligare kommentarer, kontakta LFV Umeås flygplatschef Karin Larsson-Tängdén på telefon 090-71 61 02.