ENACO

Enaco bygger avancerad knutpunkt åt Stokab

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 10:42 CET

Enaco har fått i uppdrag av IT-infrastrukturbolaget Stokab att bygga om ett av brandförsvarets gamla bergrum i Stockholm till en knutpunkt för svartfibernoder, den så kallade 7:e knutpunkten. Det avancerade projektet innefattar, utöver den tekniska lösningen, även drift och underhåll av anläggningen. Ordervärdet uppgår till 16 miljoner kronor och projektet ska vara klart före halvårsskiftet 2010.

Den 800 kvadratmeter stora anläggningen ligger 10 meter under jord på Östermalm och ska knyta ihop ett fiberoptiskt nät där stamnät möter spridningsnät. Enaco ansvarar för totalentreprenaden och ska bygga ett skyddat rum på 300 kvadratmeter med försörjningssystem för el och kyla samt övervakningssystem. Konstruktionen är mycket avancerad och detaljrik, då den är brand- och bombsäker. Uppdraget för Stokab är en del av det ramavtal som tecknades 2009.

− Enaco har den tekniska lyhördhet som krävs i ett avancerat projekt som detta. Det gäller att kunna leverera en tekniskt robust och hållbar lösning och att kunna förstå och ta ett ansvar för helheten, säger Anders Broberg på Stokab. Vi kommer att kunna växa och känna oss trygga i Enacos tekniska lösning.

Genom Enacos avancerade lösningar säkras noderna och driften då anläggningen ska kunna drivas trots naturkatastrofer eller strömbortfall vilket kräver en mycket hög säkerhetsnivå. Stokab ställer höga krav på att säkerheten kring den tekniska miljön är den absolut bästa, både ur drifts- och skyddssynpunkt. Dessutom kommer anläggningen att kylas med bergkyla, och ovanliggande Östra Reals Gymnasium ska delvis värmas upp med den överskottsvärme som uppstår.

− I och med att konstruktionen är så komplicerad kräver detta en djup kompetens och helhetssyn på entreprenaden, säger Magnus Angermund, försäljningschef på Enaco. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom allt från bygg, el och kyla till övervakningslarm och styr- och reglerlösningar. Att få alla delar att fungera tillsammans till en enhet är en uppgift som passar Enaco perfekt.

Behovet av bandbredd ökar hela tiden då IT-tjänsterna utvecklas och inbegriper bland annat både data, telefoni, tv, fastighetsövervakning och larm. Kommunikationen till och från huvudstaden växer, och med den känsligheten och kravet på att göra den säkrare och avbrottsfri.

För mer information kontakta:
Magnus Angermund, försäljningschef Enaco
Tel: 0732-31 96 30
E-post: magnus.angermund@enaco.se

Anders Broberg, informationschef Stokab
Tel: 076-123 02 18
E-post: anders.broberg@stokab.se

Om Enaco
Enaco designar, bygger och underhåller säkra teknikrum. Enacos fyra affärsområden Consulting, Construction, Services och Intech innefattar områden som rådgivning, projektering, realisering, installation, service och drift inom data/tele, kraft, kyla och skydd. Huvudnäring är avancerade rum som datorhallar, moderna kontor, butiker och kommunikationsrum. Enaco grundades 1977 och har i dag 86 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. www.enaco.se


Om Stokab
IT-infrastrukturbolaget Stokab ägs av Stockholms stad med syfte att stimulera en positiv utveckling för Stockholms- och Mälarregionen genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät. Stokab erbjuder fiberoptiska kommunikationslösningar på lika villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation. www.stokab.se