ENACO

ENACO DUBBLAR KAPACITETEN I SYSTEAMS DATORHALL - UNDER FULL DRIFT

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:16 CEST

(NGM:ENAC)

Teknikrumsföretaget Enaco (publ) ska fördubbla kapaciteten i en av SYSteams två datorhallar i Huskvarna genom att byta ut hela försörjningssystemet för kraft och kyla mot energieffektiv teknik. För att undvika avbrott hos SYSteams outsourcingkunder har Enaco fått uppdraget att genomföra ingreppet under pågående drift. Ordervärdet uppgår till 3,5 miljoner kronor.

SYSteam är en av Sveriges största aktörer inom outsourcing av applikatorisk drift och IT-infrastrukturdrift, för mindre och medelstora företag. Drygt 250 driftkunder fördelas på fem driftcenter i Sverige. Då efterfrågan hos SYSteam är mycket stor har Enaco fått i uppdrag att fördubbla kapaciteten i SYSteams driftcenter i Huskvarna. Detta innebär att alla försörjningssystem för kraft och kyla byts ut i en av datorhallarna och ersätts av en energieffektiv APC-lösning. I och med bytet av försörjningssystemen ökar datorhallens verkningsgrad markant. Dessutom minskar energikostnaderna avsevärt, vilket är viktigt i dessa tider då grön IT är en alltmer efterfrågad komponent.

Att bygga om datorhallar under full drift är mycket komplext, och är därmed en relativt ovanlig metod.

- Enaco har vårt fulla förtroende. De är etablerade i branschen och har gjort liknande installationer under drift tidigare med lyckade resultat. En fördel är också att Enaco är leverantörsoberoende, och de kunde erbjuda oss den lösning som passar bäst för just vår verksamhet. Dessutom ville vi ha en leverantör som kunde ta ett helhetsåtagande för projektet, det vill säga allt ifrån kontakter med energibolag och kommun till den faktiska installationen, säger Per Bråkenhielm, vd för SYSteams driftcenter i Huskvarna.

Enacos lösning bygger på ett APC-system som ger hög säkerhet, bra redundans och hög flexibilitet. Detta innebär att kylförsörjningen maximeras och elförsörjningen tryggas. Det nya kylsystemet har en högre verkningsgrad och gör det möjligt att fylla datorhallarna med ytterligare rackrader framöver. Samtidigt blir tillförlitligheten hos systemen högre, eftersom redundanta moduler kan bytas ut under drift om kyl-, kraft- eller vattensystem skulle falla bort. All drift- och miljöövervakning kan dessutom kontrolleras via ett ip-baserat övervakningssystem.

- Byggnation av energieffektiva datorhallar blir allt viktigare då kapaciteten i servrarna ökar. Att dessutom bygga datorhallar under pågående drift är en utmaning vi gärna antar. Vi har en tung kompetens inom företaget och det är därför vi får förtroendet att genomföra den här typen av uppdrag, till exempel hos SYSteam, säger Lena Boman, vd på Enaco.För mer information kontakta:
Lena Boman, vd
Enaco
Tel: 08-514 846 25
Mobil: 0733-56 65 65
E-post: lena.boman@enaco.se

Magnus Angermund, försäljningschef
Enaco
Mobil: 0732-31 96 30
E-post: magnus.angermund@enaco.se

Per Bråkenhielm, vd
SYSteam Network Center
Tel: 036-14 91 19
E-post: per.brakenhielm@systeam.se


Om Enaco
Enaco designar, bygger och underhåller säkra teknikrum. Enacos fyra affärsområden Consulting, Construction, Services och Intech innefattar områden som rådgivning, projektering, realisering, installation, service och drift inom data/tele, kraft, kyla och skydd. Huvudnäring är avancerade rum som datorhallar, moderna kontor, butiker och kommunikationsrum. Vi kallar det Rum för trygghet. Enaco grundades 1977 och har i dag 82 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö och Köpenhamn. Företaget omsatte 189 MSEK år 2007. Enaco AB omfattar dotterbolagen Enaco Sverige AB, Sonika AB och Enaco A/S. Dotterbolaget Sonika utnämndes till Gasell-företag av Dagens Industri 2007. Enaco AB är noterat på NGM Equity sedan 2003. www.enaco.se

Om SYSteam
SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup. www.systeam.se