SEKO, facket för service och kommunikation

Enad sjöfacklig front mot social dumping i Finlandstrafiken

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:46 CET

SEKO, Sveriges Fartygsbefälsförening, Sjöbefälsförbundet, Finlands Sjömansunion, Finlands Skeppsbefälsförbund och EMSA, det oberoende estniska sjöfacket, har noterat offentliga uttalanden från rederier, verksamma i Östersjön, med innebörden av att man planerar att sätta in fartyg i den fasta trafiken mellan Sverige och Finland med andra villkor för ombordanställd personal än de gängse i den nuvarande trafiken.

De ovanstående förbunden uttalar, med hänvisning till Nordiska Transportarbetarefederationens, NTF, nordiska sjöfartspolicy och Internationella Transportarbetarefederationens, ITF, Atenpolicy, sin bestämda mening att den fasta trafiken mellan Sverige och Finland, oberoende av fartygens flagg och besättningarnas nationalitet, skall försiggå i nivå med svenska/finska kollektivavtalsvillkor. Detta gäller även situationer med s.k. triangeltrafik, eller motsvarande.

De ovanstående förbunden vänder sig starkt mot social dumping i den nämnda trafiken, och kommer att göra vad som står i deras makt för att motverka det.

Stockholm 2006-03-14

För närmare information kontakta:
Tomas Abrahamsson,
vice förbundsordförande, SEKO: + 46 (70) 592 68 91
Simo Zitting,
förbundsordförande, FSU: + 358 (400) 81 30 79