Sveriges Kommuner och Landsting

Enda rimliga beslutet av Sveriges Kommuner och Landsting

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:18 CET

Sveriges Kommuner och Landsting beslutade idag att inte säga upp avtalet med Vårdförbundet, något som man via en debattartikel hotade med i slutet av oktober.

- SKL:s hot om uppsägning av avtalet var ogenomtänkt och har helt i onödan skapat stor oro i vården. Det är bra att SKL har tagit sitt förnuft tillfånga, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet.

Nu måste de lokala arbetsgivarna som hittills inte har levt upp till de överrenskommelser om lokal lönebildning som finns i avtalet utveckla förutsättningarna för den lokala lönebildningen.

Sedan 2004 har den genomsnittliga löneökningen för medlemmar i Vårdförbundet legat under tre procent, medan den generellt för tjänstemän legat på 3,4 procent under samma period. Detta var en bidragande orsak till att Vårdförbundet tvingades i konflikt under 2008.

- Vårdförbundets medlemmar är felavlönade. Det måste till en värderingsförändring av högskoleutbildade yrkesgrupper inom kvinnodominerade områden. Annars riskeras en stor kunskapsbrist inom vår gemensamma välfärd. Vi hoppas nu att SKL:s ställningstagande kan leda till ett konstruktivt arbete för att säkerställa vårdverksamhetsutveckling och personalförsörjning nu och i framtiden, säger Anna-Karin Eklund.

 

Kontakt:
Anna Kelfve, pressekreterare, 070-310 30  09
anna.kelfve@vardforbundet.se