Vårdförbundet

Enda rimliga beslutet av Sveriges Kommuner och Landsting

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 13:23 CET

Sveriges Kommuner och Landsting beslutade idag att inte säga upp avtalet med Vårdförbundet, något som man via en debattartikel hotade med i slutet av oktober.

- SKL:s hot om uppsägning av avtalet var ogenomtänkt och har helt i onödan skapat stor oro i vården. Det är bra att SKL har tagit sitt förnuft tillfånga, säger Anna-Karin Eklund, förbundsordförande Vårdförbundet.
Nu måste de lokala arbetsgivarna som hittills inte har levt upp till de överrenskommelser om lokal lönebildning som finns i avtalet utveckla förutsättningarna för den lokala lönebildningen.
Sedan 2004 har den genomsnittliga löneökningen för medlemmar i Vårdförbundet legat under tre procent, medan den generellt för tjänstemän legat på 3,4 procent under samma period. Detta var en bidragande orsak till att Vårdförbundet tvingades i konflikt under 2008.

- Vårdförbundets medlemmar är felavlönade. Det måste till en värderingsförändring av högskoleutbildade yrkesgrupper inom kvinnodominerade områden. Annars riskeras en stor kunskapsbrist inom vår gemensamma välfärd. Vi hoppas nu att SKL:s ställningstagande kan leda till ett konstruktivt arbete för att säkerställa vårdverksamhetsutveckling och personalförsörjning nu och i framtiden, säger Anna-Karin Eklund.

Kontakt:

Anna Kelfve, pressekreterare, 070-310 30 09
anna.kelfve@vardforbundet.se

Vårdförbundet är ett partipolitiskt obundet yrkesförbund. Hos oss samlas cirka 110 000 medlemmar från fyra unika yrken - barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Samtliga legitimerade och med kunskaper och erfarenheter som garanterar en trygg och säker vård. Vår uppgift är att medverka till de bästa villkoren och skapa förutsättningar för varje medlem att utveckla sitt yrke och förbättra vården.

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260, 103 65 Stockholm 08-14 77 00, presskontakt@vardforbundet.se, www.vardforbundet.se