Vanguard Sverige

Endags Workshop i Systemtänkande 14 dec i Malmö

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 11:14 CEST

Med framgången från förra workshopen i ryggen  har vi på Vanguard valt att planera in ett nytt tillfälle av vår 1 dagars workshop "En introduktion till Systemtänkande", den går av stapeln den 14 decemeber i Malmö. Workshopen är speciellt framtagen för att ge deltagarna en inblick i det tankesätt som används av systemtänkare och tillika Vanguard när vi arbetar med att förbättra och utveckla organisationer. Vi kommer att göra en historisk tillbakablick där fokus läggs på vilka tankar som ligger bakom dagens sätt att styra och leda företag. Vi kommer att använda oss av av systemiska angreppssätt och jämför dem sedan med de sätt på vilka dagens företag styrs och leds. Vi kommer också att steg för steg gå igenom de olika delarna. Läs mer om workshopen här!

Kort presentation av "En introduktion till systemtänkande"

På denna introduktionsdag till Systemtänkande introducerar Vanguards experter en rad kontraintuitiva sanningar för deltagarna. Taiichi Ohno’s innovation – Toyota Production System – visade vilket enormt inflytande ett radikalt och annorlunda tankesätt kring utformning och ledning av arbetet kan få på organisationens operationella resultat. Istället för att leda organisationen enligt traditionella principer började Ohno att leda organisationen som ett system. Vanguard är ledande på detta område inom tjänstesektorn. Vi har under de senaste 25 åren utvecklat och testat det som numera är allmänt erkända metoder för att leda tjänsteorganisationer som system.

Ladda hem broschyren "En introduktion till systemtänkande här"

Anmäl er workshoppen här!
Bifoga information om deltagarantal, organisation, telefonnummer, email och titel.

När du anmäler dig får du också ett exemplar av boken "Bort från Styrning och Kontroll - En omvärdering av Lean Service" av John Seddon(värde 420kr).

Pris: 3495 kr ex. moms

När: 14 december

Plats: Malmö

Anmälningsbestämmelser
Vid avanmälan mer än en månad innan kursstart återbetalas 100%, vid avanmälan vid mer än två veckor före kursstart återbetals 50% samt vid avanmälan vid mindre än två veckor före kursstart återbetalas 0%.

Vill du veta mer om våra kurser är du välkommen att skriva till oss på info@vanguard-consult.se.

Vanguard hjälper tjänsteorganisationer att skapa en framgångsrik omställning från traditionellt "Command and Control" tänkande till systemtänkande. Är du beredd att utmana det sätt du tänker på, kan du med hjälp från Vanguards experter uppnå snabba och bestående förändringar. Vanguard har en unik kunskap och expertis från att vara ledande på detta område, och resultatet för kunderna är alltid förbättrad kundservice till lägre kostnad, samtidigt som medarbetarnas arbetsglädje ökar.

Vanguard Consulting

www.vanguard-consult.se


info@vanguard-consult.se