Almega

Endast ett AB utan vinst

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 09:02 CET

Den nya bolagsformen, aktiebolag utan vinst, har endast lett till ett bolag, nämligen Forshaga-Munkfors Företagscentrum AB.

- Resultatet visar tydligt hur onödig denna lag är, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega.
- Om Alliansregeringen menar allvar med konkurrensneutrala villkor och värnandet av äganderätten, borde de omgående avskaffa denna bolagsform, säger Ulf Lindberg.

- Socialdemokraternas syftet med lagen verkar enbart ha varit att tvinga in företag inom vård, skola och omsorg. Trots detta är det bara ett kommunalt företagscentrum som nyttjar formen. Snacka om att ta fram lösning för något ingen bett om, säger Ulf Lindberg.

- Processen med aktiebolag med särskild vinstbegränsning visar en provkarta på flagrant maktmissbruk av utredningsväsende och lagstiftande församlig, säger Ulf Lindberg.

- Den viktiga aktiebolagslagen förändrades trots en samlad kritisk remisskör och utan svar på adekvata frågor från myndigheter och organisationer. Därmed förbrukas allmänna medel i utredningsväsen och förvaltning till ett resultat som nu omfattas av en (1) bolagsregistering under knappt ett år, säger Ulf Lindberg.

Bakgrunden är att det vid årsskiftet infördes en ny bolagsform, aktiebolag med särskild vinstbegränsning (svb). Innan dess hade frågan utretts i statlig utredning, remissats brett inom företags och organisationsvärld, behandlats på departement, diskuterats mellan den dåvarande socialdemokratiska regeringen och samarbetspartierna (mp och v), förelagts riksdagen samt slutligen behandlats av riksdagen.

- Säkerligen har åtskilliga manår av tid och miljoner av skattemedel och andras pengar ägnats åt denna reform, säger Ulf Lindberg.

För mer information:
www.almega.se/press

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.