Kustbevakningen

Endast mindre mängd olja observerad efter Langelands förlisning

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2009 17:51 CEST

Flyg och fartyg från Kustbevakningen har under eftermiddagen deltagit i det resultatlösa sökandet efter besättningen från fartyget Langeland som under fredagsmorgonen förliste i Kosterfjorden. Kustbevakningens enheter har observerat mindre mängder dieselolja som förmodligen kommer från Langeland.
Kustbevakningen har skickat miljöräddningsfartyget KBV 051 med dykare till platsen. Det råder fortfarande kraftig vind och sjögång i området. Om det rör sig om tunn diesel som kommer upp ur fartyget sönderdelas den snabbt på grund av de väderförhållanden som just nu råder.

KBV 051 beräknas anlända till området sent i kväll och så snart väderförhållandena tillåter skapa sig en bild över läget och besluta om vilket typ av insats som är lämplig.

För mer information kontakta:
Vakthavande befäl
Kustbevakningen
Region Väst
031-727 91 00