De rödgröna i Region Skåne

Endometriosteam ger snabbare behandling

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2016 09:06 CEST

Antalet vårddygn på CSK (Centralsjukhuset i Kristianstad) för kvinnor med endometrios har minskat från 80 till 18 under det första halvåret av 2016 jämfört med 2015. Anledningen är det nystartade endometriosteamet på CSK där läkare, barnmorska och kurator erbjuder såväl snabb behandling som psykosocialt stöd.

När en patient fått sin diagnos kan hon vid behov ringa direkt till teamets kontaktbarnmorska via ett särskilt telefonnummer. Om det behövs skickas hon vidare till en läkare. Hon slipper genom detta vänta på akuten och sjukhuset undviker inläggningar.

– Det är glädjande att vårddygnen har minskat så mycket. I dagsläget finns det endometriosteam i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Samordningen mellan läkare, barnmorska och kurator har gjort att vårdkontakten blivit smidigare och tryggare för patienten, säger Anna-Lena Hogerud (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kunskapen kring endometrios måste bli bättre. I endometriosteamets arbetsuppgifter ingår därför att sprida information om sjukdomen till vårdgivare, primärvården, mödrahälsovården, ungdomsmottagningen och skolhälsovården.

– Under 2015 satsade Region Skåne 4,3 miljoner kronor på en bättre vård av endometrios. Det innebar en förstärkning av vården, nya utbildningsinsatser för sjukvården i Skåne och att ett nytt vårdprogram riktat till både primärvården och specialistvården infördes. Att endometriospatienter får bättre vård är en följd av den satsningen, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt
Anna-Lena Hogerud (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Anders Åkesson (MP), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2014 av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna under namnet De rödgröna i Region Skåne.Tillsammans har vi ansvar för frågor som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Skåne.