Enea

Enea AB: Bokslutskommuniké för år 2006

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:03 CET

Ny generation produkter till marknaden

Fjärde kvartalet
- Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 206 (197) mkr.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 1 procent till 70 (69) mkr, och svarade för 34 procent av omsättningen.
- Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 21 (17) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 10 (8) procent.
- Resultat efter skatt uppgick till 14 (11) mkr.
- Resultat per aktie uppgick till 0,04 (0,03) kr.

Helåret
- Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 750 (726) mkr.
- Mjukvaruintäkterna ökade med 9 procent till 271 (250) mkr.
- Rörelseresultatet ökade med 20 procent till 68 (56) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9 (8) procent.
- Negativa valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet med -4,4 (3,0) mkr.
- Resultat efter skatt uppgick till 48 (69) mkr, varvid jämförelseåret påverkades positivt av aktivering av skattefordran med 24 mkr
- Resultat per aktie var 0,13 (0,19) kr.
- Markant breddad produktportfölj - aktiverade nyutvecklingskostnader uppgick till 33,1 (3,7) mkr.

Hela rapporten: se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB
+46 8 507 140 00, johan.wall@enea.com
Håkan Gustavson, CFO, Enea AB
+46 8 507 140 00, hakan.gustavson@enea.com


Om Enea
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bl.a. inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på den Nordiska Börsen (ticker ENEA).
Enea, OSE, OSEck, OSE epsilon, Element, Polyhedra, Optima, LINX och Device Software Optimized är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna.
För mer information se www.enea.com