Enea

Enea redovisar nya jämförelsetal för 2005

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:31 CEST

Enea införde från årsskiftet en ny organisation med fokus på en integrerad verksamhet:

• Market Operations – innefattande all försäljning samt samtliga konsultenheter
• R&D – innefattande all produktutveckling
• Marketing – innefattande produktledning samt marknadskommunikation
• Finance and Admin – innefattande ekonomi, personal, administration och IT.

Med den nya organisationen kommer Enea från och med första kvartalet 2006 att ändra uppställningsform av Resultaträkningen från kostnadsindelad till funktionsindelad. Den geografiska fördelningen kvarstår, såsom primärsegment; Enea Embedded Technology och Enea Systems kommer dock inte längre att särredovisas. Eneas balansräkning och kassaflödesanalys berörs inte av den nya redovisningen. I bifogad pdf-file redovisas jämförelsetal för helåret 2005 samt för respektive kvartal.


För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Gustavson, finansdirektör Enea AB, 08-507 140 00,
e-mail hakan.gustavson@enea.com


Om Enea
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bl.a. inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen.

För mer information se www.enea.com