Enea

Enea tecknar avtal med chiptillverkare för användning av OSE i trådlösa produkter

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2004 09:49 CEST

Texas Instruments (TI) har tecknat ett avtal med Enea. Avtalet gäller licenser för OSE-teknologi för digitala signalprocessorer, som används i trådlösa applikationer.

"Ur strategisk synvinkel är detta ett mycket viktigt steg för Enea, eftersom ledande tillverkaren TI visar att de tror på vår teknologi och vårt företag", säger Johan Wall, VD och koncernchef för Enea. Detta bekräftar vår strategi att fokusera på produktfamiljen OSE, produktnära konsultverksamheter och relaterade kvalificerade tjänster."

För ytterligare information kontakta:
Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB
08-507 141 00, e-post: johan.wall@enea.se

Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista.

Fakta om OSE
OSE är ett realtidsoperativsystem (RTOS) med en ledande position främst inom telekomindustrin. Omkring hälften av världens alla basstationer och 15 procent av alla mobiltelefoner bedöms innehålla OSE. OSE’s egenskaper medför särskilda fördelar inom telekominfrastruktur och mobila produkter. OSE utvecklas och säljs globalt av Enea i kombination med relaterade konsulttjänster och support till ledande tillverkare.

För mer information besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com