Enea

Enea tecknar avtal om försäljning av Redina

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 10:23 CEST

Enea har tecknat ett letter of Intent med Guide Konsult Stockholm AB, ett bolag inom Guide koncernen, avseende försäljning av Enea Redina AB. Redina erbjuder konsulttjänster inom verksamhetsanalys och användarcentrerad systemutveckling av informationshanteringssystem med kunder främst inom offentliga myndigheter. Detta verksamhetsområde tillhör inte Eneas kärnverksamhet. Försäljningen är därmed ett led i Eneas pågående arbete med att renodla verksamheten.

Enea inledde under det andra kvartalet arbetet med att renodla och kraftsamla verksamheten till det egenutvecklade realtidsoperativsystemet OSE, produktnära konsultverksamheter samt relaterade kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling. Renodlingen görs för att stärka Eneas position och utveckla erbjudandet inom inbyggd realtidsteknologi till främst kunder inom telekom.

Redina som har ett 40-tal medarbetare och omsätter drygt 40 mkr på årsbasis erbjuder konsulttjänster till offentliga myndigheter och företag. Redinas tjänster utgörs av metodstöd och genomförande vid användarcentrerad systemutveckling av informationshanteringssystem. Detta ligger inte inom ramen för Eneas kärnverksamhet, varför Enea som tidigare kommunicerats beslutat att avyttra bolaget

Enligt plan övertar Guide Redina per den 1 november 2004.

Under tredje kvartalet avyttrade Enea verksamheterna Enea Software Solutions samt Enea Industri. Med försäljningen av Redina slutför Enea arbetet med att renodla verksamheten. Därefter består Enea av en internationellt verksam produkt- och konsultorganisation med 450 anställda.

För ytterligare information kontakta:

Johan Wall, VD och koncernchef, 08-507 140 00, email: johan.wall@enea.se

Gunilla Spongh, finansdirektör, 08-507 140 00, email: gunilla.spongh@enea.se

Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista.

För mer information om Enea besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com

För information om Guide besök www.guide.se.