Enea

Enea tecknar ramavtal med Premiepensionsmyndigheten, PPM

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 08:52 CEST

Enea Systems har tecknat ett ramavtal med Premiepensionsmyndigheten, PPM. Avtalet gäller för kompetensområdena utveckling och projektledning. Avtalet gäller i första hand till och med 30/6 2004 med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare max 2 år.

PPM ansvarar för att vara försäkringsgivare för premiepensionen i det reformerade ålderspensionssystemet som trädde i kraft den 1/1 -99. PPM:s huvudsakliga uppgifter är att hantera individuella konton för pensionsmedel i olika värdepappersfonder, att besluta om och medverka vid utbetalning av premiepension samt informera om premiepensionssystemet.

- PPM är en ny kund för Enea och detta avtal stärker vår position som leverantör till offentliga myndigheter och vi kommer med vår kompetens inom användarcentrerad systemdesign bidra till att utveckla mer användarvänliga IT-system så att myndigheterna klarar sina åtaganden, säger Enea Systems VD Peter Johansson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Johansson, VD Enea Systems AB, tel 08 - 507 140 00 peter.johansson@enea.se

Med Eneas över 30 års erfarenhet av systemutveckling och kunnande inom realtidsteknik, hjälper vi våra kunder i Sverige och i övriga världen att bygga avancerade system där kvalitet, hög tillgänglighet och användbarhet är avgörande ledord. Vårt kunnande delar vi med oss genom våra produkter, tjänster och utbildningar. Med stöd i vår egenutvecklade realtidsteknologi har vi hjälpt många kunder att förverkliga sina idéer på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Eneas världsledande realtidsoperativsystem OSE är i dag kärnan i många data- och telekomleverantörers produkter. Inom Norden erbjuder Enea dessutom tjänster, utbildning och systemlösningar för verksamhetsstöd till företag, organisationer och myndigheter med höga krav på användbarhet och tillförlitlighet. Koncernen omfattar 600 anställda och finns i Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, England och Japan. Huvudkontoret ligger i Täby, Sverige. Enea Data AB:s aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.