TUC Sweden

Energi- och miljöfrågor är högaktuella

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:12 CEST

Energi- och miljöfrågor är högaktuella. I regeringens höstbudget anslås drygt en halv miljard kronor till energieffektivisering under 2011. För den som vill arbeta inom detta område erbjuder TUC Yrkeshögskola yh-utbildningen Energieffektiva system.

På TUC Yrkeshögskola utbildas framtidens installatörer, energianalytiker och energikartläggare. De ska vara med och arbeta med den energiomställning som väntar de närmaste åren. I Sverige finns det ett nationellt krav på 20 procent lägre energianvändning år 2020, samt en halvering av energianvändningen år 2050 i existerande bebyggelse.

Att branschen är i behov av arbetskraft är tydligt. Sedan januari 2009 ska alla bostäder som byggs, säljs eller hyrs ut energideklareras. Ökade el- och oljepriser gör att allt fler fastighetsägare och företag väljer andra energikällor. Det kommer också nya skärpta direktiv inom energiområdet vid nybyggnation.

Nyligen har även Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket dragit igång kampanjen "Renovera energismart" för att erbjuda kunskap och visa på möjligheter med att energieffektivisera Sveriges flerbostadshus. Kampanjen riktar sig främst till bostadsrättsföreningar styrelser, samt till ägare och förvaltare av flerbostadshus, men även till bl a byggherrar, tillverkare, leverantörer, installatörer, energi- och byggkonsulter, arkitekter, plan- och bygghandläggare i kommuner, bransch- och intresseorganisationer och banker.

I och med energi- och miljödebatterna ökar också medvetenheten kring dessa frågor, och för att kunna möta den ökade efterfrågan, samt för att kunna vidta rätt åtgärder, behövs det fler personer med rätt utbildning.

YH-utbildningen Energieffektiva system är framtagen för att tillgodose energibranschens växande behov av installatörer, energianalytiker och energikartläggare. En betydande del av utbildningen är att ca en tredjedel av studierna är förlagda till arbetsplatser där de studerande får omsätta sina kunskaper i praktiken. Den 1,5 år långa utbildningen sker i samverkan med Svenska Värmepumpföreningen (SVEP), Tranås Energi, Bosch Thermoteknik, Tekniska Verken, Torpheimer Systems m fl. Flera företag och branschorganisationer ger yrkeshögskoleutbildningen Energieffektiva system sina varmaste rekommendationer.

YH-utbildningen Energieffektiva system startar i januari 2011. Sista ansökningsdag är den 1 november.

För mer information, besök: http://www.tucsweden.se/energieffektiva_system

För ytterligare information och frågor kontakta Anette Stendahl, Marknadskommunikatör på TUC Sweden, på telefon 0140-687 24, anette.stendahl@tucsweden.se