Compare Karlstad

Energiåtervinningen från Compare Testlab motsvarar förväntningarna

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:00 CEST

Resultatet efter det första halvåret är nu klart: Återvinningen av den överblivna värmen från Compare Testlabs datorhallar i fjärrvärmenätet på Sätterstrand motsvarar förväntningarna.

Den första etappen av energiåtervinningen på Sätterstrand - som omfattar de tre datorhallar som Compare Testlab disponerar - togs i drift i våras (mars 2010).

"Lösningen innebär att vi minskar energibehovet dubbelt upp - dels genom att minska behovet av uppvärmning av fjärrvärme till fastigheterna på Sätterstrand; dels genom att minska behovet av kylning av datorhallarna", förklarar Göran Enqvist på Hammarö Energi som svarar för energiförsörjningen på Sätterstrand.

Resultaten efter den första halvåret (mars-september) bekräftar att energiåtervinningen motsvarar förväntningarna:

Hammarö Energi har minskat energibehovet för uppvärmning med 50 ton pellets vilket motsvarar en besparing på 80.000 kronor hittills och en förväntad besparing på 200.000 kronor för helåret (eftersom den kalla årsstiden återstår).

Compare Testlab har minskat energikostnaden för att kyla ned datorhallarna avsevärt - exakt hur mycket är ännu inte riktigt klart.

"Besparingarna för värmeåtervinningen motsvarar våra förväntningar - men vi räknar med ytterligare sänkningar när även andra energiåtgärder kommer igång", fortsätter Göran Enqvist.

"Energiåtervinningen bidrar till att nå vårt mål - att sänka energiförbrukningen på Compare Testlab med 30 procent", förklarar Mikael Lundström på Compare som är projektledare för Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) - ett projekt som arbetar med energieffektivisering av datahallar med Sätterstrand som testanläggning. "Datorhallarna är nya och byggda med den senaste tekniken för energiförsörjning och kyla - därför har vi unika möjligheter att testa och utvärdera åtgärder för att minska energiförbrukningen".

Fullt utbyggt med återvinning från alla datorhallar på Sätterstrand - som ägs och drivs av Sätterstrand Business Park AB - beräknas den totala energibesparingen kunna uppgå till ca 1.200 MWh/år. Det motsvarar energiinnehållet i 322 ton pellets (elva fullastade lastbilar) eller 150 kubikmeter olja (fem fulla tankbilar). Investeringen för värmeåtervinningsprojektet uppgår till cirka 3,5 miljoner kronor vilket beräknas vara återbetalt på fem år.

Sätterstrand Power Saving (SÄPOS) genomförs inom ramen för det svensk-norska Interreg-projektet FEM (Förnyelsebar Energi, Energieffektivisering och Miljö) med medverkande parter i Värmlands och Dalarnas län samt Hedmarks och Akershus fylke. Läs mer om projektet

Compare Testlab på Sätterstrand (Hammarö) är en gemensam satsning för ICT-branschen. Genom samverkan mellan näringsliv, universitet och offentlighet skapas en öppen och leverantörsoberoende testmiljö med en av landets modernaste och mest energieffektiva datorhallar. Läs mer om Compare Testlab