TurbolinPR AB

Energibesparande film minskar koldioxidutsläppen

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 15:00 CET

Installation av fönsterfilm sänker kostnaden för luftkonditionering med 30 %

Förväntningarna inför klimatmötet i Köpenhamn är blandade vad gäller målsättningen att nå en global överenskommelse om klimatförändringen och hur den kan stoppas. En renare, grönare teknik står högt på agendan när politikerna söker nya vägar för att reducera sina utsläpp och att använda naturresurser mer effektivt i framtiden.

Medan frågorna som diskuteras främst är inriktade på kommande generationer finns det åtgärder som svenska företag och hushåll kan göra redan idag för att reducera sin klimatpåverkan och därigenom reducera sin långsiktiga energiförbrukning. Exempel på enkla metoder för att minska sin energikonsumtion är att använda lågenergilampor och energieffektiva apparater, något som alla kan göra och som ger konkreta resultat.

Det finns emellertid en teknik, som trots att den funnits i tre decennier de flesta inte känner till, som på ett effektivt sätt kan hjälpa Sveriges fastighetsägare att minska sina koldioxidutsläpp. Det handlar om energifilm som monteras på fönster och som kraftigt minskar kostnaden för att luftkonditionera och kyla en byggnad eller ett kontorskomplex.

Magnus Lindqvist, VD för Solar Gard förklarar; ”Med bevisade värmeavvisande egenskaper kan energifilm bidra till att byggnader blir mindre energikrävande eftersom inomhustemperaturen blir mer kontrollerbar och stabil. Genom att upp till 79 procent av solenergin avvisas blir rummen svalare och behagligare att vistas i. Det minskar också behovet av luftkonditionering och reducerar energikrävande värmetoppar. Driften av luftkonditioneringssystemen blir även billigare och mer effektiv.”

Energibesparing och ökad miljömedvetenhet står högt på agendan inom alla svenska företag och myndigheter. Samtidigt förutspår meteorologerna en årlig temperaturökning de kommande decennierna, vilket ytterligare ökar utmaningen att kyla ned kontorsbyggnader utan att behöva öka användningen av luftkonditionering. EUs lagstiftning kommer snart att kräva att alla företag energideklarerar och visar in i minsta detalj hur de påverkan klimatet.

För många svenska företag är behovet att spara energi, reducera sin klimatpåverkan och att anpassa sig till striktare miljöstandarder större än någonsin. Samtidigt fortsätter energikostnaden att stiga – och kommer att fortsätta att göra det allteftersom resurserna blir mer begränsade.

Magnus Lindqvist tror att energisparfilm kan vara ett av de enklaste, snabbaste och mest kostnadseffektiva sätten för en majoritet av svenska företag och myndigheter att hantera det här problemet.

Den ståndpunkten stöds av Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), en av världens främsta forskningscenter inom energifrågor i Berkeley, Kalifornien. De rapporterar bland annat att ”installation av fönsterfilm på existerande fönster är det mest kostnadseffektiva alternativet beträffande return on investment”.

Fönsterfilm som är en av industriledande produkter som erkänns av organisationer som Clinton Climate Initiative, kan fönsterfilm reducera kostnaden för luftkonditionering med upp till 30 procent. Förutom de energirelaterade besparingarna är fönsterfilm även ett mycket prisvärt alternativ. LBNL fann nyligen att fönsterfilm toppar listan över return on investment i jämförelse med persienner, markiser och liknande produkter.

Ian Penfold, ordförande för ”Applied Window Film Group of the Glass and Glazing Federation” konstaterar: “Fördelarna med fönsterfilm är så mycket större än bara energibesparing. Den ger UV-skydd och därmed skydd mot risken att drabbas av hudcancer, den skyddar inredningen från att blekas av solen och när den kombineras med säkerhetsfilm, skyddar den människor från att skadas av glassplitter eller fallande glas. Den blir också en skyddsbarriär mot inbrott och skador orsakade av oväder.”

Bekaert Specialty Films

Bekaert Specialty Films LLC, www.bekaertfilms.com är en global ledare inom utveckling, tillverkning och distribution av specialfilmer för solskydd, säkerhet och industriella applikationer. Företaget levererar lösningar för säkerhet, insyn, energibesparing och reducering av koldioxidutsläpp genom ett nätverk av oberoende och auktoriserade återförsäljare och distributörer i över 60 länder med följande varumärken: Solar Gard®, Panorama®, Quantum® och Solar Gard® Armorcoat®. Bekaert Specialty Films tillverkar också produkter till industrin såsom solceller, elektronik, läkemedel, grafisk bildkonst samt bil och flyg. Företaget är ISO 14001:2004 certifierat och först i branschen att certifiera sin klimatpåverkan. De är även en Climate Action Leader och dedikerade att ta sitt miljöansvar. Huvudkontoret finns i San Diego, Kalifornien och Bekaert Specialty Films är ett dotterföretag till Bekaert Group (EuronextBrussels: BEKB), ett globalt företag med huvudkontor i Belgien och en total årlig försäljning på 4 miljarder Euro, mer än 5 miljarder US dollar. Det helägda dotterbolaget BSF Nordic AB i Rimbo har ca 600 återförsäljare i Norden som säkerställer professionella installationer.