Högskolan på Gotland

Energibesparande lösningar från medeltiden

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 16:21 CEST

Forskningsprojektet ”Ett historiskt perspektiv på energieffektivisering i byggnader” vid Högskolan på Gotland har beviljats 2 miljoner kronor av Energimyndigheten för att undersöka hur boendemiljöer i Sverige kan ha anpassats till ”den lilla istiden” som pågick mellan 1350 och 1850. Syftet är att se närmare på dels vad äldre värme- och byggnadstekniska lösningar kan lära oss om hur människan har anpassat sin innemiljö till omgivande klimat, dels vilka av dessa kunskaper som skulle kunna återanvändas idag. Den lilla istiden var en lång period av nedkylning som påverkade livet i hela Europa genom längre vintrar och blötare somrar som i sin tur gav sämre skördar och påverkade bosättningsmönstren.

-          Det ligger nära till hands att fundera över om man på 1600-talet, som var den kallaste delen av lilla istiden, försökte spara bränsle och överhuvudtaget bo mer energieffektivt för att kontra klimateffekterna, säger projektledare Mattias Legnér som är docent och lektor i kulturvård vid Högskolan på Gotland.

-          Vilka förändringar i uppvärmning och boende orsakades av klimatförändringar, och vad orsakades av en tilltagande resursbrist? Det är allmänt känt att kakelugnen förfinades i Sverige runt 1700-talets mitt för att veden i större utsträckning skulle komma industrin till godo och för att det skulle behövas mindre bränsle för att värma hus, men värmekällornas utveckling har också haft ett komfortförhöjande syfte. Om detta vet vi litet idag.

Legnér bedriver sedan tidigare ett forskningsprojekt om hur inneklimatet i kulturhistoriska byggnader har betraktats och styrts de senaste 150 åren. I projektet medverkar Gunhild Eriksdotter, fil dr i arkeologi, och Joakim Hansson, byggnadsantikvarie och lektor i konstvetenskap, båda vid Högskolan på Gotand. Projektet pågår till och med 2014.

Kontaktperson: Mattias Legnér, mattias.legner@hgo.se, tel 0498/299123.

Bildcopyright Gotlands museum

Högskolan på Gotland