CleanSys Energieffektivisering

Energibesparingar i Fastigheter värmesystem

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2019 20:42 CET

Upp till 80 % av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser, överföring och ineffektiv användning vilket visar att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett mer effektivare och mer hållbart sätt.

Energieffektivitet
Byggnadernas energiförbrukning är den största enskilda orsaken till klimatförändringen. Sverige har via EU förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser genom att förbättra byggnadernas energieffektivitet och öka användningen av förnybar energi. Detta innebär att energibesparingsåtgärderna måste öka även i äldre befintliga byggnader.

Ur fastighetsägarens synvinkel är energieffektivisering en faktor som i första hand påverkar energikostnaderna positivt och energiuttaget minskar. Därför ska bostadsbolaget i samband med varje underhållsreparation utreda möjligheten att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi.

Det lönar sig att eliminera allt överflödigt från den dagliga energiförbrukningen genom att optimera med CleanSys metoden och en injustering i VVS-systemets inställningar, samt täta värmeläckage till exempel genom att täta fönstren samt granska energi-användningsvanorna.

Återbetalningstiden av denna typ av energieffektivisering ligger på mellan 9-18 månader vilket ger en direktavkastning som slår de flesta andra investeringar på den europeiska marknaden.

ENERGIEFFEKTIVISERING

  • Bättre flöden i systemen

  • Det blir värme/kyla i alla komponenterna

  • Magnetiten rensas ut och återkommer aldrig mer

  • Alla gaser försvinner med en Vento Avgasare

  • Besparingar på 25% på energikostnaden inte ovanligt

  • Minskar klagomålen och kostnad för drifttekniker

Energieffektivisering eller system effektivisering - är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt för fastighetsägarna och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft (enl. Svensk Energi).

Läs Mer

CleanSys är ett teknik företag i framkant.

CleanSys är ett företag som miljöeffektiviserar Era hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Både privata fastighetsägare och statliga fastigheter. 

Vår Tekniker Thomas Rosenhoff har jobbat med de flesta stora fastighetsaktörerna. Och har lång erfarenhet inom problematiken i fastigheters vattenburna värme/kylsystem.

Samarbetet med CleanSys ger miljövänligare system, samt att fastigheten når upp till sin Miljö Policy. Energiuttaget och driftkostnader minskar med upp till 25%. Säkrare drift och mindre klagomål.

Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö och ett engagemang som leder till ständiga förbättringar av de tjänster och arbeten vi utför, samt av våra interna processer och rutiner. Detta är en förutsättning för CleanSys verksamhet och för att kunna behålla och överträffa våra kunders förtroende och förväntningar.

Vi realiserar det genom service, effektivitet, kompetens och flexibilitet vilket innebär att alla uppdrag utförs baserade på kundens behov. Vi skall marknadsföra, producera och utveckla rätt tjänst och rätt teknisk nivå i relation till kundens önskemål och krav, samt övriga krav, detta till konkurrenskraftiga priser med syfte att skapa en långsiktig och bestående utveckling av CleanSys. Vi vänder oss till både stora och små fastighetsägare som prioriterar kvalitet, erfarenhet och kompetens inom energieffektivisering.