Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Energibok ska förbättra låga energikunskaper hos unga

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:30 CET

Många skolelever har mycket begränsade energikunskaper — men tycker det är viktigt att lära sig mer om energi. Bland annat av denna anledning kommer boken ”Energi — möjligheter och dilemman” nu ut i en ny utgåva. Boken vänder sig till lärare, beslutsfattare, journalister och en intresserad allmänhet, och ger grundläggande energikunskaper och knyter också an till klimatdebatten.


Boken ingår i projektet ”Aspekter på energi”, som startade 2005. Första utgåvan av ”Energi — möjligheter och dilemman” kom 2007. Den trycktes i cirka 5 000 exemplar, men tog snabbt slut.
- Ja, boken blev väldigt populär hos lärare och allmänhet för sin vetenskapliga grund och sitt pedagogiska upplägg, säger Bengt Kasemo, ordförande för projektet och professor i kemisk fysik vid Chalmers.

”Aspekter på energi” är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, och Kungl. Vetenskapsakademien, KVA. Och det verkar onekligen som att projektet fyller ett kunskapsgap. Energimyndigheten lät till exempel under hösten 2008 fråga niondeklassare om deras energi- och klimatkunskaper. Kunskaperna visade sig vara mycket begränsade, och hela 40 procent av 15-åringarna kunde inte nämna någon förnybar energikälla. Samtidigt angav hela 86 procent av de tillfrågade angav att ”det är viktigt eller mycket viktigt att lära sig om energi i skolan”.

Inom ramen för ett nytt fortsättningsprojekt har nu boken ”Energi — möjligheter och dilemman” reviderats och tryckts på nytt. IVA och KVA har sedan projektets första del beslutat att gå vidare med skolan och framför allt lärarna som målgrupp, även om de andra målgrupperna också kvarstår.
- Vi håller bland annat på att bygga upp en sökmotor som framför allt vänder sig till elever, säger Elin Vinger, projektledare för ”Aspekter på energi” på IVA. Sedan håller vi på att titta på förutsättningarna för att bygga en återkommande kompetensutvecklingsdag för lärare baserad på boken.

Bengt Kasemo framhåller bokens stora potential för skolelever och lärare:
- Det långsiktiga grundarbetet behöver göras i skolans värld och kompletteras med insatser mot allmänhet, beslutsfattare och media med fler.


Boken kan beställas online för 100 kronor — se:
www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/default.asp?wwwalias=kvaiva&gid=1

För mer information, se: www.iva.se/energiboken
respektive: www.kva.se/energiboken

För att läsa ”Energi — möjligheter och dilemman” online, se: www.energiboken.nu/2009


IVA driver ”Aspekter på energi” tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, KVA. Det ursprungliga projektet finansierades av Marcus och Amalia Wallenbergs forskningsstiftelse, Energimyndigheten, Svensk Energi, Svenskt Näringsliv, T & R Söderbergs stiftelse, Vattenfall AB och Vetenskapsrådet. Till den andra upplagan och för det fortsatta arbetet med grundskolan som målgrupp har projektet fått finansiering av Ljungbergsfonden, Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond, Svensk Energi samt Svenskt Näringsliv. Ytterligare finansiärer kan tillkomma.

Projektets styrgrupp har förutom Elin Vinger och Bengt Kasemo bestått av: Gerd Bergman, KVA och Naturvetenskap och Teknik för Alla (NTA); Harry Frank, professor, ledamot av IVA och KVA; Eric Giertz, vicerektor KTH, ledamot av IVA; Dick Hedberg, fil. dr, ledamot KVA; samt Christer Sjölin, direktör, ledamot IVA.