Energibolaget i Sverige AB

Energibolaget i Sverige AB avvecklar tillsvidarepriset

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 14:39 CET

Energibolaget i Sverige AB och dotterbolaget Min El ebs AB blir nu bland de första elbolagen i Sverige som slutar helt med att tillhandahålla tillsvidarepriser. Istället införs en helt transparent produkt som bygger på genomsnittspriset på elbörsen Nordpool.

-  Sedan vi öppnade försäljning till privatmarknaden har vi jobbat för att öka konkurrensen på elmarknaden samtidigt som vi alltid har fokuserat på de kunder som förbrukar lite mindre. Det är vi stolta över. Det känns därför bra att ytterligare bidra till att förbättra för den här kundgruppen, säger Peter Wärme, VD på Energibolaget i Sverige AB.

Den nya produkten kommer att införas omgående och de kunder som så önskar kan utan kostnad byta till den med omedelbar verkan. Från Energibolaget i Sverige ABs håll kommer alla kunder som ligger på tillsvidarepris aktivt kontaktas med avsikt att förenkla övergången till den nya produkten. Uppsägningstiden för det nya avtalet kommer då att vara sex månader. Målet är att samtliga kunder ska ha bytt avtalsform från tillsvidarepriset snarast, dock senast till årsskiftet 2012/2013.

Beträffande nuvarande uppsägningstid för tillsvidarekunder har bolagen fattat ett beslut att återgå till den uppsägningstid som gällde innan den avtalsförändring som genomfördes i början av 2012.


Energibolaget i Sverige AB (EBS) har sedan starten 1999 blivit en av Nordens ledande elleverantörer utan eget nät och riktar in sig både på företags- och privatkunder. För närvarande finns vi i Sverige, Finland och Spanien. Andra bolag får trassla bäst de vill med sina avtal. Vi har bestämt oss för den raka linjen. EBS är nämligen inga producenter, utan säljare/marknadsförare som verkligen kan elhandeln.