Sveriges Kommuner och Landsting

Energidirektiv i SKL:s riktning

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 15:01 CEST

I juni klubbade EU:s Energieffektiviseringsdirektiv igenom i första instans. 
– Vi välkomnar direktivet och noterar med glädje att EU tagit till sig våra invändningar, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Efter två månaders förhandlingar enades ministerrådet och Europaparlamentet den 13 juni om det så kallade Energieffektiviseringsdirektivet. Syftet med direktivet är att minska energiförbrukningen inom EU med 20 procent fram till 2020.

Kommissionens ursprungsförslag till direktiv fick dock SKL och systerorganisationerna i Bryssel att reagera. Förslaget att tre procent av golvytan i alla offentliga byggnader ska renoveras årligen och att man via offentlig upphandling skulle tvingas välja det mest energieffektiva alternativet, skulle blivit mycket dyrt för kommuner och landsting.

– Våra medlemmar skulle blivit låsta vid en metod istället för att hitta den bästa lösningen för en effektiv energianvändning för just den kommunen eller landstinget. Dessutom såg vi det som problematiskt att ställa krav på upphandling när det pågår en översyn av själva upphandlingsdirektivet, säger Anders Knape

SKL har vid upprepade tillfällen lyft fram problemen för såväl den svenska regeringen som Europaparlamentet och kommissionen. Med lyckat resultat: Kommuner och landsting har nu undantagits när det gäller det årliga renoveringskravet och kraven på offentlig upphandling. Dessa krav berör nu endast statligt ägda byggnader.

Däremot ska den lokala och regionala nivån uppmuntras till renoveringar, något som dock lämnar utrymme för flexibilitet att bidra till energieffektivisering utifrån de egna behoven och förutsättningarna.

– Därmed ligger direktivet nu i linje med de ståndpunkter SKL drivit, vilket givetvis är mycket positivt, säger Anders Knape.

Överenskommelsen beräknas ge energibesparingar på 17 procent, att jämföras med EU:s mål på 20 procent energibesparing till och med 2020. Medlemstaternas energiministrar undertecknade överenskommelsen fredag den 15 juni och parlamentsutskottet röstade ja vid sitt möte i juli. Frågan ska slutligen behandlas vid parlamentets plenarsession i september. 

Läs mer om SKL:s arbete med klimatfrågor