LED & LED

Energieffektiv belysning till tågstationer

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 11:00 CET

Publicerat 2014-02-12 av Kristofer Blockhammar

Tågstationer har investerat i revolutionerande LED belysningsteknik för att minska energikostnaderna för löpande förbrukning och underhåll. Storskaligt renoveringsprojektet, som börjar i februari, kommer att täcka över 13 tågstationer och bilparkeringar, fler platser förväntas följa under året.

Belysning står för en betydande del av energianvändningen på tågstationerna och LED belysningsteknikens egenskaper erbjuder en kostnadseffektiv väg att uppnå en minskning av energiförbrukningen, med hela 90 procent jämfört med förlegad belysningsteknik.

LED produkter, som kommer att installeras på olika platser, inkluderar LED paneler, vilkas livslängd på 50 000 timmar, med råge slår livslängden på den förlegade belysningsteknik som man hade tidigare.

LED paneler, som huvudsakligen används i väntsalen är utvecklade och designade för offentlig miljö och ger positiva energi- och klimatförändringar. De minskade löpande energi- och underhållskostnaderna, betalar den initiala investeringskostnaden, via stora långsiktiga besparingar.

Genom att ersätta de befintliga belysningsenheterna på stationerna minskar man koldioxidutsläppen och förbättrar därmed atmosfären. Förbättrad tillförlitlighet frigör även värdefull tid för underhållspersonal, som kan ägna sig åt andra uppgifter.

I den senaste fasen av projektet, har LED belysningsprodukter använts för att lysa upp delar av tågstationer och parkeringsplatser. Nästa utbyggnad av nya LED armaturer börjar i februari och kommer att fortsätta fram till mitten av 2014.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED