LED & LED

Energieffektiva lysdioder kan lindra Kinas smog

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2015 09:19 CEST

Publicerat 2015-03-31 av Kristofer Blockhammar

Miljövänliga lysdioder kan bara erbjuda en lösning på Kinas tjocka smog. Belysningsenergiförbrukningen beräknas vara runt 17 % till 20 %, av Kinas totala energiförbrukning på 5,52 biljoner kilowatt per timme (KWh) 2014, landets belysningsenergiförbrukning är då ca 1,1 biljoner KWh. Efter spridningen av mycket energieffektiva lysdioder på den kinesiska marknaden, kan belysningsenergiförbrukningen halveras och samtidigt minska kolkonsumtionen med 300 miljoner ton. Kinas kolkonsumtion var 3,6 miljarder ton 2013. Med lysdiodernas begränsade marknadspenetration på den kinesiska marknaden harLED tekniken fortfarande en enorm potential i att lösa Kinas smog problem.

Traditionella glödlampor är inte energieffektiva och energisparande CFL lampor kan orsaka kvicksilverföroreningar. Men dessa två ljuskällor har skapat miljoner arbetstillfällen och löst kinesiska regeringens skatteintäkter, samt jobb sysselsättningsfrågor.

Kinas nationella utvecklings- och reformkommission har fasas ut 60W och högre wattal glödlampor, sedan 1 oktober 2014.

Effektiv förvaltning krävs fortfarande för kompakta lysrör (CFL) som är potentiella miljörisker. Dessa får fortsatt offentliga subventioner att staten. När det stora antalet CFL rör som innehåller kvicksilver når slutet av sin livstid, kastas de vanligtvis bort som vanliga soppor i papperskorgen. De flesta människor i Kina är omedvetna om att gamla CFL rör kan orsaka skador på miljön. Om dessa behandlas felaktigt, kan de bli ett miljöförorenande och stort hälsoproblem. Miljöföroreningarna och den potentiella miljöpåverkan lågenergilampor genererar, kan långt överskrida de energibesparingarna de ger.

2012 tillverkade Kina 4,28 miljarder CFL lampor, 1,53 miljarder för inhemsk konsumtion. Förutsatt att varje CFL innehåller 3 ml kvicksilver, kan landets 1,5 miljarder CFL lampor innehålla så mycket som 4,5 ton kvicksilver, vilket kan bli en stor miljörisk om olämplig avfallshantering tillämpas.

Om man ser tillbaka i historien, uppstod en mystisk neurologisk sjukdom i Minamata Bay i Japan 1953. Lokala invånare började visa syndrom av nervskador, förlamning, muskelsvaghet, men orsaken till sjukdomen förblev oidentifierade en tid. Orsaken till sjukdomen hänfördes till kvicksilver i det industriella avloppsvattnet från en kemisk fabrik. Den lokala befolkningen hade omedvetet ätit kvicksilverförorenad fisk, skaldjur och andra marina djur.

Om genomsnittskonsumenten blev medveten om lysdiodernas energieffektivitet, livstid, belysningskvalitet och andra förbättrade armaturindikatorer, som utmärkt kvalitet skulle utfasningen av glödlampor och CFL lampor accelerera.

Information om våra produkter på: http://www.ledochled.se/produkter/

Sök

ISO

LED & LED

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi många av våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi firar 10 års jubileum 2014. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.

LED & LED