E.ON Sverige AB

Energieffektivisering räddar fotbollsklubbar

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 09:29 CET

Ekonomin räddas, klubbhus hålls öppna året runt och tränare vidareutbildas. Det är några av resultaten av att drygt 200 fotbollsklubbar över hela landet under de senaste två åren energieffektiviserat sina anläggningar. Klubbarna uppskattar att de har och kommer att kunna minska sin energiförbrukning med 40-50 procent, något som frigör betydelsefulla resurser under flera år framåt. Medel kommer från Energifonden, ett samarbete mellan E.ON och Svenska Fotbollförbundet, som syftar till att minska klubbarnas elberoende genom investeringar i mer effektiva och hållbara energilösningar.

Omkring 1/3 av en mindre landsortsklubbs driftskostnader utgörs av energikostnader. Det gör det svårt att få ekonomin att gå ihop och omöjliggör större investeringar. Klubbarna blir låsta i ineffektiva anläggningar och höga kostnader. Energifonden har sedan januari 2011 fördelat 4,48 miljoner kronor till 216 klubbprojekt. Projekten har totalt omsatt 26,6 miljoner kronor och klubbarna har i stor utsträckning använt lokala leverantörer.

– När jordvärmepumpen gick sönder hade vi inte råd att laga den utan fick istället gå över till direktverkande el. Pengarna från Energifonden, tillsammans med de kommunbidrag vi fått, gav oss möjlighet att investera i ett system som minskar våra energikostnader och ger oss pengar över till verksamheten. Det är det många som är väldigt glada för, säger Ola Kallfeldt, Nissafors IS.

Nissafors IS i Småland fick inte bara möjlighet att återställa en effektiv energikälla och reparera jordvärmepumpen, utan diverse småreparationer genomfördes även som minskar energikostnaderna. Arbetet har kunnat sänka klubbens uppvärmningskostnader med ungefär 40 procent.

– Energieffektivisering behöver varken vara komplicerat eller omfattande. Gemensamt för alla klubbar är att de blivit medvetna om att ett förändrat beteende kan minska energiförbrukningen mycket. I tillägg har många satsat på att få en mer effektiv uppvärmning av anläggningarna, framförallt genom att installera luftvärmepumpar, nya radiatorer och termostater. Tilläggsisolering, snålsparande duschar och närvarostyrd belysning har också hjälpt klubbarna, säger Christina Thörnvall, Sponsringschef, E.ON.

Fotboll är Sveriges största sport, både bland unga och gamla och inom Svenska Fotbollförbundet ryms över 3300 klubbar. Många av klubbarna ligger på landsbygden och de knyter samman det lokala samhället. Deras aktiviteter spänner ofta över långt mer än enbart fotbollsträning.

– Den svenska breddfotbollen är unik. Den är en plattform för folkhälsa och det är oerhört viktigt att vi hela tiden arbetar för att göra det möjligt för dem att fortsätta sin verksamhet. Energifondens bidrag och klubbarnas projekt har skapat helt nya förutsättningar för dem ekonomiskt, säger Karl-Erik Nilsson, Förbundsordförande, Svenska Fotbollförbundet.

 

För mer information kontakta

Christina Thörnvall

Sponsringschef, E.ON

Telefon: 070-523 21 52

E-post: christina.thornvall@eon.se

Ronni Lundqvist

Anläggningsansvarig, Svenska Fotbollförbundet

Telefon: 070-510 05 93

E-post: ronni.lundqvist@svenskfotboll.se

 

Om Energifonden

Energifonden är ett samarbete mellan E.ON och Svenska Fotbollförbundet i syfte att uppmuntra landsbygdsföreningar att ta initiativ till energibesparande åtgärder. Satsningen är ett led i SvFF:s vision om "En förening i varje by – fotboll för alla" och E.ON är sedan länge en partner till SvFF med stor kunskap om energifrågor. För mer information se www.eon.se/fotboll och www.svenskfotboll.se

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2011 cirka 41 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.